Matas A/S

Matas A/S

Opgave 1 1.1 Vurder, hvilken vækststrategi Matas A/S benyttede i forbindelse med opstart af konceptet StyleBox By Matas, jf. pressemeddelelsen ”StyleBox By Matas”. Matas A/S benytter strategien produktudvikling, da de med deres nye koncept, hvor kunderne kan blive stylet osv. har skabt et nyt produkt. Mens dette produkt så henvender sig til deres nuværende marked.Læs mere omMatas A/S[…]

Kvadrat koncernen

Kvadrat koncernen

1.1 (5 %) Redegør for, hvilken vækststrategi Kvadrat koncernen benytter, når den opkøber selskabet i Holland. Kvadrat og det hollandske tæppefirma Danskina har arbejdet sammen i mange år, og man må formode, at Kvadrat har været afhængige af Danskina som leverandør af tæpper. Når de så går ud og køber det hollandske firma gør det,Læs mere omKvadrat koncernen[…]

Kompan A/S

Kompan A/S

Opgave 1   1.1 Redegør for, hvilke CSR-aktiviteter KOMPAN A/S arbejder med, ifølge uddraget fra ledelsesberetningen. Kompan A/S, som producerer redskaber til legepladser, finder børns levevilkår og rettigheder til leg meget vigtigt. Derfor forsøger de med deres produkter, at understøtte børns adgang til leg, og i forbindelse med dette, udvikling og læring. Men det erLæs mere omKompan A/S[…]

Hydrema

Hydrema

1.1 Redegør for, hvordan Hydrema har vendt flere års underskud til overskud i 2011.   Hydrema har formået at etablere sig på det amerikanske marked med et datterselskab. Det kan nu mærkes i regnskabet, og det er især dette der gør, at flere års underskud nu er vendt til overskud. Succesen på det amerikanske markedLæs mere omHydrema[…]

Carlsberg

Carlsberg

1.1 Redegør for, hvorfor bl.a. Carlsbergs A/S mener, at ”Socialt ansvar er blevet business”. At socialt ansvar er blevet business, og dermed en vigtig del af virksomheder som fx Carlsberg, ses blandt andet når virksomheden skal forhandle ordrer hjem. Her er deres CSR arbejde blevet en vigtig faktor, og det bliver i stigende grad efterspurgtLæs mere omCarlsberg[…]

Martin Professional A/S

Martin Professional A/S

Opgave 1 Opgave 1.1 Forklar med udgangspunkt i artiklen ”100 nye stillinger hos Martin”, hvorfor Martin Professional A/S ansætter nye medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter. Årsagen til at man har valgt at ansætte 100 nye medarbejdere, er dels den pludseligt opståede øgede efterspørgsel efter virksomhedens produkter og dels at man har valgt at lukke en fabrikLæs mere omMartin Professional A/S[…]

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen

Opgave 1.1 Redegør med udgangspunkt i videoklippet for de interne forhold, der har betydning for B&O’s indtjening. B&O har kæmpet med røde tal, derfor har det været nødvendigt for dem, at foretage en række tiltag, for igen at få sorte tal på bunlinjen. Det man så har gjort er, at man har forsøgt at nedbringeLæs mere omBang & Olufsen[…]