Virksomhedens interessenter

 1. Virksomhedens interessenter

2.1 interessentmodellen

Interessenter, personer, grupper m.m. der har interesser i virksomheden, yder og kræver følgende:

 • De enkelte interessenter yder forskellige bridrag til virksomheden for at sikre dennes eksistens(bidrag), fx arbejdskraft, kapital eller varer
 • De enkelte interessenter kræver forskellige former for belønning fra virksomheden for deres indsats(belønning), fx løn for udført arbejde, udlånt kapital eller betaling for varer

Interessentgrupper

Shareholder value, værdi for aktionærerne(ejere), virksomheden forsøger at skabe værdi for ejerne

Stakeholder value, værdi for samtlige væsentlige interessenter, virksomheden tilgodeser samtlige interessenter

 

2.2 interne og eksterne interessenter

Interne interessenter, direkte involveret i virksomhedens drift

Eksterne interessenter, har ikke noget med virksomhedens drift at gøre

Interne interessenter:

 • Ejere aktionærer, stiller den nødvendige egenkapital til rådighed, forventer til gengæld afkast af deres investering

Spekulerende aktionærgruppe, aktionærer der blot ønsker hurtig vækst så de kan få fortjeneste ved salg

Investerende aktionærgruppe, ønsker at virksomheden opsparer overskud som grundlag for yderligere vækst

 • Ledelse, stiller arbejdskraft til rådighed, og forventer løn
 • Medarbejdere, stiller arbejdskraft til rådighed, og forventer løn

Eksterne interessenter

 • Kunder, er selve grundlaget for at virksomheden kan fungere
 • Leverandører, ønsker god betaling for varerne
 • Långivere, ønsker en tilfredsstillende rente af den udlånte kapital
 • Det offentlige, kræver skat, samt at virksomheden overholder love osv.

 

2.3 Shareholder value og stakeholder value

Shareholder value, værdi for virksomhedens ejere, dvs. man tilgodeser virksomhedens ejere, og skal skabe størst mulig værdi for sine ejere, der er fokus på at få skabt størst muligt overskud(gevinstmaksimering), dette er farligt på det lange sigt, da man ikke vil være i stand til at investere, hverve nye medarbejdere osv. samt at man kan være nød til at presse sine leverandører for at tilgodese ejerne, og derved kan man miste leverandørerne

Stakeholder value, værdi for interessenterne, virksomhedens samtlige væsentlige interessenter, tanken er her at virksomheden skal opnå et positivt samspil med sine interessenter, tilgodese samtlige interessenter, dvs. der ikke er så stor fokus på at få skabt et stort overskud, ulempen ved dette kan være a virksomheden mister sin effektivitet og konkurrence evne, og derved skaber for lidt overskud, og til sidst ikke kan køre rundt

Der er styrker og svagheder ved begge ting, så det det gælder om, er at ligge lige i midten

 

2.4 Konflikter mellem virksomhedens interessenter

Der kan ofte opstå konflikter mellem de enkelte interessenter i virksomheden, eller endda mellem de enkelte interessegrupper

Eksempler på konflikter mellem forskellige interesser:

 • Leverandørerne ønsker at sælge standardvarer i store mængder – kunderne ønsker at købe specialvarer
 • Kunderne ønsker lave priser – leverandørerne ønsker høje priser
 • Leverandørerne ønsker lange leveringstider – kunderne ønsker korte leveringstider
 • Ejerne ønsker et stort overskud – medarbejderne ønsker en høj løn
 • Osv.

Eksempler på konflikter indenfor samme interessegrupper:

 • Nogle ejere ønsker gevinst på kort sigt – andre ejere ønsker det på langt sigt
 • Nogle kunder ønsker varer til lave priser – andre kunder ønsker varer af høj kvalitet
 • Nogle medarbejdere ønsker store lønforhøjelser, selv om jobsituationen derved bliver usikker – andre medarbejdere ønsker moderate lønforhøjelser, hvis jobsituationen dermed bliver mere sikker
 • Nogle leverandører ønsker at levere varer af høj kvalitet med høj service – andre leverandører ønsker at levere billige varer

 

2.5 Styrkeforholdet mellem virksomhedens interessenter

2.6 Samspil og harmoni mellem virksomhedens interessenter

Virksomheden fungerer som en koalition af interessenter, hvor de enkelte interessenter lægger deres bidrag i virksomheden(fælles pulje), hvorfra de hver især får deres bid af kagen. Det er vigtigt at virksomhedens interessenter får den rette belønning i forhold til det de yder

Belønning = Bidrag