Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning viser, hvor meget ejerne har opnået i forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden.

 

Egenkapitalens forrentning udregnes således:

 

Egenkapitalens forrentning påvirkes af afkastningsgraden, gældsrenten og gearingen.

Egenkapitalens forrentning = Afkastningsgrad+(afkastningsgrad – gældsrente) * gearing

 

Hvis AG > GR = EKF > AG

Dvs: Hvis afkastningsgraden er større end gældsrenten, så bliver egenkapitalens forrentning større end afkastningsgraden, og virksomheden tjener på at arbejde med gæld.

Er afkastningsgraden mindre end gældsrenten, bliver egenkapitalens forrentning mindre end afkastningsgraden, og man taber på at arbejde med gæld.

Hvis afkastningsgraden er lig gældsrenten, så bliver egenkapitalens forrentning lig med afkastningsgraden. Man har derfor hverken tjent eller tabt på at arbejde med gæld.