Analyse af rentabilitet

Rentabilitet: Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital

En analyse af virksomhedens rentabilitet omfatter en vurdering af følgende nøgletal:

  • Afkastningsgrad(AG)
  • Overskudsgrad(OG)
  • Aktivernes omsætningshastighed(AOH)
  • Egenkapitalens forrentning(EKF)
  • Gældsrente(GR)

 

 

  • Er det overordnede nøgletal ved en analyse af rentabiliteten
  • Viser hvor meget man opnår i forrentning af den investerede kapital, samlet forrentning af aktiver
  • Bør overstige markedsrenten med risikotillæg. (markedsrenten er den rente man kunne have fået ved i stedet at anbringe de investerede penge i en bank, obligationer e.l., denne rente var i 2010 på 3-4%)
  • Påvirkes af både overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed
  • Skal gerne være større end gældsrenten, samt der skal være plads til et risikotillæg

 

Korrigeret formel for afkastningsgrad( finansielle indtægter er med)

 

Overskudsgrad: viser virksomhedens indtjeningsevne, dvs. den viser hvor stor en del af omsætningen der bliver tilbage i indtjeningen, når virksomhedens driftsomkostninger er dækket, den beregnes således:

 

Også kan finansielle indtægter medregnes, hvis virksomheden har sådanne, hvilket den typisk har

 

 

Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens kapitaltilpasningsevne, dvs. viser hvor stor aktivitet(omsætning) der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital(aktiverne), nøgletallet beregnes således:

 

 

Overskudsgrad*aktivernes omsætningshastighed = afkastningsgrad

 

Egenkapitalens forrentning viser, hvor meget ejerne har opnået i forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden

 

Gældsrenten viser den rente, som virksomheden i gennemsnit betaler af sine gældsforpligtelser

 

Forholdet mellem gældsforpligtelser og egenkapital kaldes gearing. Går det godt for en virksomhed, og man tjener på at arbejde med gæld, er det godt med en høj gearing. Dette skyldes, at når man tjener på at arbejde med gæld, vil en højere gældsandel påvirke egenkapitalens forrentning positivt. Taber man derimod på at arbejde med gæld, er det skidt men en høj gearing, da dette vil påvirke egenkapitalens forrentning negativt.

En højere gearing vil sige at man får mere gæld.

 

Egenkapitalens forrentning påvirkes af afkastningsgraden, gældsrenten og gearingen

Egenkapitalens forrentning = Afkastningsgrad+(afkastningsgrad – gældsrente) * gearing

 

AG > GR = EKF > AG

Såfremt afkastningsgraden er større end gældsrente, så bliver egenkapitalens forrentning større end afkastningsgraden, og man tjener på at arbejde med gæld.

Er afkastningsgraden mindre end gældsrenten, bliver egenkapitalens forrentning mindre end afkastningsgraden, og man taber på at arbejde med gæld.

Er afkastningsgraden lig gældsrenten, så bliver egenkapitalens forrentning lig med afkastningsgraden, man hverken taber eller tjener på at arbejde med gæld.

 

 

Få lavet din nøgletalsanalyse automatisk med dette program