Scanbox A/S

Opgave 2

2.1 (5 %)

Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

Der er tale om en ekspansionsinvestering, da man vælger at investere i en ny lastbil samt 20 nye containere grundet øget efterspørgsel.

 

2.2 (5 %)

Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

År Investering / scrapværdi    kr. Årlig indtjening      kr. Netto-betalingsstrøm           kr.
0 -1.800.000   -1.800.000
1   275.000 275.000
2   275.000 275.000
3   275.000 275.000
4   275.000 275.000
5   275.000 275.000
6   275.000 275.000
7   275.000 275.000
8   275.000 275.000
9   275.000 275.000
10         230.000 275.000 505.000
I alt -1.570.000 2.750.000 1.180.000

 

 

2.3 (5 %)

Vurder, om investeringen er lønsom.

År Investering / scrapværdi    kr. Årlig indtjening      kr. Netto-betalingsstrøm           kr. Rente Nutidsværdi
0 -1.800.000   -1.800.000 1 -1800000
1   275.000 275.000 0,917431193 252293,578
2   275.000 275.000 0,841679993 231461,9981
3   275.000 275.000 0,77218348 212350,457
4   275.000 275.000 0,708425211 194816,933
5   275.000 275.000 0,649931386 178731,1312
6   275.000 275.000 0,596267327 163973,5149
7   275.000 275.000 0,547034245 150434,4173
8   275.000 275.000 0,50186628 138013,2269
9   275.000 275.000 0,46042778 126617,6394
10         230.000 275.000 505.000 0,422410807 213317,4575
I alt -1.570.000 2.750.000 1.180.000    kr.   62.010,35

 

Det fremgår af ovenstående skema, at investeringen forventes at blive lønsom, da der, udover kalkulationsrenten på 9 pct., forventes en positiv kapitalværdi på kr.62.010,35.

 

2.4 (5 %)

Beregn, hvor stor scrapværdien på lastbilen mindst skal være, hvis investeringen skal være lønsom.

Her vælger jeg at lave en nulpunktsberegning på scrapværdien på lastbilen. Ved at gøre dette finder jeg frem til, at scrapværdien på lastbilen mindst må udgøre kr. 53.199, såfremt investeringen skal være lønsom.

Opgave 3

3.1 (10 %)

Bestem det antal stk. af modellerne L400 og L600, der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.

Ud fra de givne oplysninger kan jeg opstille nedenstående skema.

Det fremgår af ovenstående, at den optimale produktionssammensætning er på 150 stk. af L400 og 200 stk. af L600.

 

3.2 (5 %)

Beregn det samlede dækningsbidrag, som Scanbox A/S opnår ved den optimale kombination af L400 og L600. Se spørgsmål 3.1.

Dækningsbidraget der opnås ved den optimale produktionssammensætning er på kr. 100.000, jf. spg. 3.1.

Lav også beregningen (150*240 + 200*320) = 100.000

 

3.3 (5 %)

Vurder, hvilke fordele Scanbox A/S kan opnå ved at udskifte den nuværende sprøjtestøbemaskine med en ny, der har en kortere omstillingstid.

Det vil give mulighed for at producere mere, eftersom at den mængde produktionstid der er til rådighed vil stige, i og med at man skal bruge mindre tid på at omstille sig.

Ikke værdiskabende tid

Kortere leveringstid, fleksibilitet osv.