Plast A/S

Opgave 3

 

3.1 (5 %)

Beregn den optimale salgspris for produktet Y21.

 

Jeg vælger at benytte totalmetoden, hvor jeg ud fra tabellen i bilag 4 har beregnet omsætning og dækningsbidrag. Herefter har jeg så fundet den salgspris der giver det største dækningsbidrag, hvilket i dette tilfælde er en salgspris på 3.650 kr..

 

Salgspris Afsætning Omsætning Variable omk. DB i alt
kr. stk. kr. kr. kr.
3.900 3.200 12.480.000 4.381.440 8.098.560
3.850 3.300 12.705.000 4.524.960 8.180.040
3.800 3.400 12.920.000 4.674.320 8.245.680
3.750 3.500 13.125.000 4.830.000 8.295.000
3.700 3.600 13.320.000 4.992.480 8.327.520
3.650 3.700 13.505.000 5.162.240 8.342.760
3.600 3.800 13.680.000 5.339.760 8.340.240
3.550 3.900 13.845.000 5.525.520 8.319.480
3.500 4.000 14.000.000 5.720.000 8.280.000

 

 

3.2 (5 %)

Vurder, hvilken betydning det får for den optimale salgspris, hvis kvaliteten på Y21 ændres efter kundernes ønske. Se spørgsmål 3.1.

 

Her har jeg i hver enkelte række lagt 300 gange den pågældende afsætning til de variable omkostninger, således at disse nu passer. Derefter har jeg på ny beregnet dækningsbidraget, og det kan nu ses(i tabellen herunder), at den salgspris der nu giver det største dækningsbidrag er en salgspris på 3.700 kr.

 

Salgspris Afsætning Omsætning Variable omk. DB i alt
kr. stk. kr. kr. kr.
3.900 3.200 12.480.000 5.341.440 7.138.560
3.850 3.300 12.705.000 5.514.960 7.190.040
3.800 3.400 12.920.000 5.694.320 7.225.680
3.750 3.500 13.125.000 5.880.000 7.245.000
3.700 3.600 13.320.000 6.072.480 7.247.520
3.650 3.700 13.505.000 6.272.240 7.232.760
3.600 3.800 13.680.000 6.479.760 7.200.240
3.550 3.900 13.845.000 6.695.520 7.149.480
3.500 4.000 14.000.000 6.920.000 7.080.000

 

 

3.3 (5 %)

Forklar, hvilken indflydelse Plast A/S’ kapacitetsomkostninger har på fastsættelsen af den optimale salgspris.

 

Da virksomhedens kapacitetsomkostninger, som er på 1.000.000, er konstante op til en produktion på 4.000 stk., har disse ingen betydning, da det betyder at de ikke påvirker fastsættelsen af den optimale salgspris.

 

 

Opgave 4

 

4.1 (5 %)

Vurder, hvilket lagerdisponeringssystem PL Import ApS anvender ved indkøb af G504.

 

PL Import køber ind efter bestillingspunkt. Det fungerer så således, at de hver gang deres lagerbeholdning kommer ned på 100 tons, indkøber 330 tons. Grunden til at de anvender dette system er, at leverandøren ligger i Kina, hvilket giver lang transporttid samt dyre transport-omkostninger.

 

4.2 (5 %)

Vurder, om PL Import ApS indkøber det optimale antal tons af G504 pr. gang.

 

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

 

Den optimale indkøbsstørrelse beregner jeg ved hjælp af Wilsons formel. Regnestykket kommer så til at se således ud:

 

Dvs. at det optimale indkøb pr. gang er 120 stk. Dermed indkøber de altså væsentlige mere pr. gang end de burde.

 

 

4.3 (5 %)

Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 tons til 100 tons.

 

Man skal finde ud af hvad det koster at have de ekstra 40 på lageret. Dette gør man ved at gange dem med kostprisen, og så gange resultatet med renten.

 

40 * 5.238 * 0,07 = 14.666,4

 

Dvs. de årlige lageromkostninger bliver forøget med kr. 14.666,40, hvis de øger deres sikkerhedslager fra 60 tons til 100 tons.