Politisk deltagelse og vælgeradfærd

Politisk deltagelse

 • Man forsøger at påvirke politikerne og lovgivningen
 • Skal være kollektivt, dvs. det skal ikke bare være noget der kun tilgodeser dig som enkelt individ
 • Fx
  • Skrive læserbreve, kronikker
  • Demonstrere
  • Boykotte, forsøge at påvirke politikerne ved at købe/eller lade være med at købe noget specielt
  • Indsamle underskrifter
  • Virtuelle grupper fx Facebook
  • At stemme
  • Melde sig i et parti, evt. stille op
  • Melde sig ind i foreninger

Politisk interesse

 • Der er flere og flere der er interesseret i politik, dette skyldes bl.a. at flere og flere er uddannet, og at man f.eks. har samfundsfag

Institutionsbunden deltagelse

 • Når man stemmer ved valg
 • Er medlem af et parti
 • Osv.

Situationsbunden deltagelse

 • Skriver læserbreve
 • Demonstrerer
 • Osv.

Det store demokrati

 • Folketinget osv.

Det lille demokrati

 • Skolebestyrelser osv.

Grundloven

 • Blev indført 5. juni 1849
 • Før det var der enevælde

Interesseorganisationer

 • Organisationer der varetager ens interesser
 • Fagforeninger, fx LO, HK og 3F
 • Idræt
 • Arbejderforeninger, fx DA og DI

Græsrodsbevægelser

 • Ingen medlemskort
 • Spontant
 • Enkeltsager
 • Ingen kontor
 • Fx bevar sennelsskole, ingen møller i Østerild

NGO’er

 • Non governmental organisations
 • Internationale interesseorganisationer som ikke er styret af staterne
 • Fx Greenpeace, Rødekors, Amnesty osv.

Lobbyisme

 • At ville have politisk indflydelse

Hvad giver indflydelse

 • Mange medlemmer, som giver mange penge, som giver magt
 • Mange penge gør også at de kan ansætte eksperter, som laver videnskabelige rapporter osv. der kan videregives til politikerne, penge gør også at de kan strejke, de kan komme i tv osv.