Spørgsmål til afsnittet: “Terrorbalance og afspændingsforsøg” p.130-133

 1. Redegør for den oprindelige betydning af begrebet imperialisme

Ordet imperialisme er en betegnelse for i-landenes økonomiske udbytning af ulandene.

Dvs. at i-landene henter råverer og afsætter færdigvarer i u-landene.

Forsøger at fastholde u-landene på et lavt udviklingstrin.

 

 

 1. på hvilken måde adskiller den sovjetiske form for imperialisme sig fra ovennævnte opfattelse?

USSR var ikke en imperialistisk magt

Tværtimod støttede USSR moderniseringen og industriudviklingen i Europa

 

De økonomiske forbindelser mellem Comecon landene svarede heller ikke til det gængse imperialistiske mønster, hvor i-landet henter råvarer og afsætter færdigvarer i u-landet

Tværtimod eksporterede USSR mange råvarer til og importerede færdigvarer fra Tjekkoslovakiet, DDR og Polen.

 

Comecon. Sovjets modsvar til de økonomiske samarbejder (frihandel osv.) i Vesteuropa samt til Marshallhjælpen

 

 

 1. hvilken dominans over for deres interesseområder prioriterede Sovjet højest: den politiske eller økonomiske?

Den dominans som Sovjetunionen prioriterede var politisk.

 

Sovjet-imperialisme, den politiske kontrol var det centrale faktor

De østeuropæiske stater skulle bevare deres tætte udenrigspolitiske tilknytning til USSR.(blive i Warszawa-pagten)

Ville forhindre afvigelser med magtanvendelse.

 

 

 1. på hvilken måde kom dette valg til udtryk i Sovjets forhold til de socialistiske stater i Østeuropa?

De østeuropæiske stater var bundet til at følge den sovjetiske udviklingsmodel. De skulle bevare deres tætte udenrigspolitiske tilknytning til USSR, dvs. forblive i Warszawa-pagten, de nationale kommunistpartier skulle bevare deres dominerende positioner, og hovedtrækkene i det planøkonomiske system skulle fastholdes.

 

Planøkonomi = styring af økonomien, markedskræfterne sat ud af spil

 

 1. hvilke forholdsregler var Sovjet villig til at tage i anvendelse i tilfælde af, at et østland afveg fra den af Sovjet bestemte linie?

Afvigelser herfra var Kreml parat til at forhindre – om nødvendigt med magtanvendelse.

 

Allerede i 1953 havde man oprør i DDR. Dette blev dog nedkæmpet. Opstanden skyldes at man i BRD oplevede wirtschaftswunder, mens tingene i DDR så helt anderledes ud.

 

 1. redegør i forbindelse med opstanden i Polen i oktober 1956 for:
  1. årsagerne til opstanden

Baggrunden for uroen i Østeuropa i 1956 var først og fremmeste en forhåbning om, at Kreml nu ville give de østeuropæiske stater friere tøjler. Især Khrusjtjovs forsoning med Jugoslavisen gav indtryk af, at USSR ville acceptere en mere selvstændig linje i de enkelte lande.

Khrusjtjov havde afløst Stalin.

 

 1. hvor startede opstanden

I byen Poznan, arbejderdemonstrationer som udviklede sig til opstand

 

 1. hvordan reagerede de polske myndigheder i første omgang

Myndighederne greb resolut ind med mange dødsofre blandt oprørerne som resultat.

 

 1. hvilken løsning blev foretrukket i anden omgang samt hvorfor

Partiet valgte at gå oppositionen i måde, først og fremmest ved personudskiftninger i toppen.

Man mente, at den nye leder, Wladyslaw Gomulka, kunne samle både kommunister og ikke-kommunister. (han havde været generalsekretær for partiet efter krigen, men havde siddet i fængsel side 1951, grundet at han var tilhænger af en mere national-kommunistisk linje.

 

 1. hvordan Sovjet reagerede på udviklingen i Polen

Personudskiftningerne vakte bekymring i Moskva.

Måske var USSR’s forbindelse vej til DDR truede.

Og uroen kunne brede sig til de andre østeuropæiske lande.

 

De russiske tropper i Polen blev sat i beredskab.

Khrusjtjov rejste til Warszawa for at forhandle med den nye regeringsleder.

 

 1. hvad konsekvenserne af opstanden blev for det polske samfund

Censuren blev lettet

Den katolske kirke fik en mere selvstændig stilling i forhold til staten

Kollektiviseringen blev ophævet, så det polske landbrug fortrinsvis kom til at bestå af privatejede, ofte meget små brug

 

 

 1. Opstanden i Ungarn 1956
  1. redegør for årsagen til opstanden

Startede som en stor demonstration i Budapest til støtte for Polen. Demonstrationen udviklede sig til en konfrontation med sikkerhedspolitiet og til optøjer, hvorunder en kæmpestatue af Stalin blev væltet.

 

 1. hvori ligger ligheden /forskellene på udviklingen i Polen og Ungarn?

Ligheder: der er demonstrationer, med konfrontation med politiet

 

Forskelle: Da der kommer udskiftning i regeringen, bliver der ro i polen og det gjorde der ikke i Ungarn

 

 1. hvordan reagerede Sovjet i dette tilfælde samt hvorfor?

Det fik USSR til at gribe ind militært. Russiske enheder nedkæmpede oprørende med hård hånd.

 

 1. hvilken skæbne undergik den politiske ledelse i Ungarn, og hvad tyder de forskelligartede skæbner på?

Nagy blev arresteret og henrettet to år senere, mens Kadar beholdt sin post som leder af kommunistpartiet.

 

Kadar havde samarbejdet med Sovjet

 

Der blev oprettet en revolutionsgruppe, der ville melde sig ud af Warszawa-pagten, og have indført demokrati

 

 1. hvordan kom udviklingen til at forløbe i Ungarn efter opstanden?

For samtiden fremstod Kadar som den mand, der havde anmodet russerne om bistand til at nedkæmpe opstanden. Da først roen var genoprettet, indledte Kadar imidlertid en langsom liberaliseringspolitik med det resultat, at Ungarn efterhånden fremstod som det mest reformivrige land i østblokken

 

 

 1. Warzawa-pagten blev oprettet i 1955
  1. hvad var den officielle begrundelse for organisationens oprettelse?

Den skulle være et modtræk til Vesttysklands optagelse i NATO.

 

 1. hvad var Warzawa-pagtens reelle funktion?

Var måske først og fremmest set som et kontrolinstrument overfor Østeuropa.

 

 

 1. Bresjnev-doktrinen blev lanceret efteråret 1968
  1. redegør for denne doktrins indhold samt formål

Ifølge doktrinen var det ikke udelukkende et anliggende for befolkningen i det enkelte land, hvis indre eller ydre kræfter forsøgte at genindføre det kapitalistiske system.

 

Blev formuleret som en retfærdiggørelse af fem Warszawapagt-landes invasion af Tjekkoslovakiet

 

Formuleret af Leonid Bresjnev

 

 1. hvilken indgriben fra Warzawapagtslandene skulle denne doktrin være med til at retfærdiggøre?

Invasionen af Tjekkoslovakiet

 

 1. hvordan adskilte udviklingen i 1968 sig fra begivenhederne i 1956?

I Tjekkoslovakiet havde kommunistpartiet et solidt greb om tingene.

Med de indledte et reformprogram og afskaffede censuren.

 

Deres målsætning var ”socialisme med et menneskeligt ansigt”.

 

 1. hvorfor anså Warzapagtlandene en indgriben for nødvendig?

De(USSR) frygtede at kommunistpartiet i Tjekkoslovakiet som følge af reformerne på sigt ville miste sin dominerende rolle.

Derfor greb man ind inden dette skete

Frygtede også at det tjekkiske forår ville brede sig

 

 1. hvad blev resultatet af Warzawapagtlandenes invasion i CSSR 1968?

Den blev ublodig, tjekkoslovakkerne gjorde nemlig ikke væbnet modstand

Efter invasionen blev forholdene ”normaliseret”