Det fjerne østen – Vietnam krigen

Vietnamkrigen starter

Vigtigt: Indokina = Laos, Cambodia og Vietnam

 

Vietnamkrigen(anden indokinakrig), varede fra sidste halvdel af 1950’erne til 1973(parisaftalerne)

 

(s. 238-239)

Vietnamkrigen starter

 • Efter Genève aftalerne begyndte Ho Chi Minh, at opbygge en socialistisk stat i Nordvietnam.  (Gode forbindelser til Sovjet og Kina)
 • I Sydvietnam regerede Ngo Dinh Diem. Lykkedes ikke med at få en positiv udvikling i gang eller vinde befolkningens tillid.
 • Diem var korrupt.
 • Nepotisme, man fremmer nogens interesse, sig selv og sine venner og familie.
 • Diem var katolik, og ikke buddhist som lokalbefolkningen
 • De valg der skulle afholdes ifølge Genéve aftalerne blev ikke til noget.
 • Sydvietnam forudså at Nordvietnam ville vinde valget, og derfor ville de ikke deltage med opbakning fra USA.
 • Udsigterne til genforening forsvandt.
 • De kommende år skulle blive en tilbagevenden til krig i Vietnam, men kamppladsen blev flyttet til Sydvietnam. Sydvietnam mod en opposition som ønskede en Vietnamesisk genforening under Ho Chi Minh.
 • Vietnamkrigen eller den anden Indokrig var begyndt og varede til Parisaftalerne i 1973.
 • Startede som borgerkrig. Efterhånden blev Sydvietnam mere og mere støttet af USA og den anden part (guerillahær) blev støttet af Nordvietnam.
 • Sydvietnam var korrupt og med dårlig ledelse. Derfor gik det dårlig for dem i krigen, og flere og flere sluttede sig til den sydvietnamesiske befrielsesfront.
 • Dette førte til en belastning for USA, der blev nød til at gå ind med øget styrke i Sydvietnam og derfor ikke længere kunne fremstå neutrale. Disse handlinger vakte afsky i USA og i hele den civiliserede verden.
 • Modstandsgrupper sluttede sig sammen til FNL, Sydvietnam kaldte deres styre for vietcong (vietnamesiske kommunister)
 • FNL var oprindeligt en sydvietnamesisk bevægelse, men blev mere og mere støttet af Nordvietnam da det amerikanske engagement blev mere omfattende.
 • Da vietnamkrigen var et opgør mellem FNL og Sydvietnams regering, vakte den ikke stor interesse i den internationale politik.
 • Grunden til krigen blev et afgørende begivenhed i verdenspolitikken efter 2.verdenskrig var at USA for første gang siden 1945 havde gået ind i en krig og tabt.
  • 50.000 omkomne amerikanske soldater = ydmygende nederlag.
 • USA’s politiske position i verden blev ændret efter vietnamkrigen. Man så ikke længere USA som uovervindelig.
 • USA måtte opgive at være verdens politibetjent.
 • USA’s krigsførelse og behandling af befolkningen i Vietnam førte til at tilliden til USA som nation var rystet i den vestlige verden og i USA.

 

 

(s. 240)

USA’s engagement i Vietnamkrigen

 • USA’s udenrigspolitik efter 1945
  • Støttede afviklingen af koloniherredømmet overalt i verden
  • Gav Filippinerne, selvstændighed i 1946
  • Holland presset til at give Indonesien selvstændighed i 1949
  • I starten også positivt stemt over for Ho Chi Minh’s plan om et selvstændigt Vietnam
 • Udenrigspolitikken efter den kolde krig bryder ud
  • USA prioriterede nu bekæmpelse af kommunisme overalt i verden
  • Ting som Mao’s sejr i den kinesiske borgerkrig og Koreakrigen bekræftede USA i denne opfattelse
  • Derfor gik USA ind og støttede den sydvietnamesiske regering, så snart det blev klart, at Frankrig ikke længere var indstillet på at udfylde rollen som Asiens anti-kommunistiske bastion
  • Var bange for at Østasien ville falde som dominobrikker
 • USA’s støtte til Sydvietnam
  • I starten var der tale om økonomisk støtte til Saigon-styret
  • Så begyndte militære rådgivere at træne den sydvietnamesiske hær
   • Begyndte i 1950
   • Da Kennedy blev myrdet i 1963 var der 16.500 militære rådgivere i Saigon
  • Efter episoden i Tokinbugten deltog man også med militære stridskræfter
 • Præsident Johnson
  • Kom til magten efter Kennedy
  • Optrappede USA’s engagement
 • Tokinbugten 1964
  • Præsident Johnson påstod at amerikanske destroyere blev angrebet af Nordvietnam i internationalt farvand
  • I virkeligheden foregik episoden i Nordvietnamesisk farvand, og USA havde forud for episoden foretaget ”hemmelige” angreb mod Nordvietnams kyster
  • Fik kongressen til at sige OK til at lade USA deltage militært og bruge stridskræfter på at slå den nordvietnamesiske aggression tilbage

(s. 241)

 • 1971: Offentliggørelse af tophemmelige papirer om den amerikanske politik og krigsførelse i Vietnam (Pentagon-rapporten)
  • -> afslørede at præsident Johnson var interesseret i at fremprovokere en episode, der kunne give ham politisk og moralsk rygdækning til at optrappe krigen mod Nordvietnam
 • Medførte:
  • Massive overførsler af amerikanske tropper og krigsmateriel til Sydvietnam
  • Amerikanske bombetogter mod Nordvietnam
 • Hvorfor: Amerikanerne håbede at bombninger af forsyningsvejen ville stoppe den nordvietnamesiske infiltration
 • Virkning: ringe
  • Nordvietnam ikke trængt tilbage
  • Militært pres på Sydvietnam stadig større
  • Amerikanske generalers svar: anmodede om flere og flere tropper og materiel

 

 • 1967: 500.000 soldater i Vietnam
 • USA kunne ikke vinde krigen

 

I starten var der opbakning til krigen hjemme i USA, men det endte sig, især grundet mediernes dækning af krigen

 

Førte til voldsomme begivenheder hjemme i USA, meget voldelige

 

 • Vietnams vendepunkt:
  • Slutningen af januar 1968
  • FNL- og nordvietnamesiske styrker angreb 36 ud af 44 provinshovedstæder i Sydvietnam (også Saigon)
   • Offensiven lykkedes militært set ikke for Nordvietnam
   • Formål: at få byerne i Sydvietnam til at forlade den amerikanske beskyttelse til fordel for Ho Chi Minh

 

 • Præsident Johnson genopstillede ikke til præsident ved valget i november 1968:
  • Pga.:
   • Offensiven
   • De manglende resultater af bombardementer af Nordvietnam
   • Stigene utilfredshed med krigen i USA
  • Opfordrede Nordvietnam til at deltage i fredsforhandlinger med USA
  • USA til gengæld: indføre et delvist bombestop mod mål i Nordvietnam + undlade flere tropper til Sydvietnam

 

 • Maj 1968: Nordvietnam indvilgede –> fredsforhandlingerne kunne starte
  • Indtil underskrivelse af fred (ca. 5 år efter): kampe både i Sydvietnam og ved forhandlingsbordet i Paris

 

(s. 242)

Årsagerne til at USA ikke kunne vinde Vietnamkrigen:

 • At USA – trods indsatsen af de meget store menneskelige og materielle ressourcer ikke kunne vinde krigen men de søgte en forhandlingsløsning skyldes en række forhold :

 

 • Den amerikanske regering tog fejl

 

 • De troede at der kunne anvende de sammen midler i Vietnam som ved Tyskland under 2. verdenskrig
 • Nemlig massiv bombardementer af modstanderen
 • I Vietnam havde fjenden få militæranlæg, infrastrukturen var primitiv og kunne hurtigt udbedres
 • Krigen foregik i et terræn, som Guerillaen kendte godt
  • Hid-and-run
  • Den amerikanske krigsmaskine havde svært ved at blive udnyttet
 • Virkningen af den amerikanske krigsførelse kunne blive modsat den tilsigtede
  • Hang sammen med karakteren af de våben som USA anvendte
 • Anvendelse af napalm og eksempler på amerikansk massakrer på civilbefolkningen medførte
  • Amerikanerne blev mere forhadte ved den Vietnamesiske landbefolkning
  • Flere og flere i USA og verdensoffentligheden tog afstand fra denne form for krigsførelse
  • Når man har fået napalm på huden kan det ikke fjernes, det skal skæres væk
 • Agent orange(plantegift), gift der dræbte bladene på træerne
  • Problemet er, at det er kræftfremkaldende, og er det stadig
  • De mænd der blev ramt, deres børn fik slemme skavanker
 • Heller ikke den sydvietnamesiske regering interesserede sig for at vinde landbefolkningens loyalitet
 • Vietcong opsatte fælder, ofte skulle de blot såre amerikanerne, på lang sigt gjorde det nemlig mere skade på USA end hvis amerikaneren døde. De vidste at amerikanerne ikke ville efterlade en såret soldat.
  • Eksempel på fælde, de gravede et hul, satte bambusspyd med afføring derned, og når amerikaneren trådte på den, fik han et sår som øjeblikkeligt blev inficeret af afføringen
 • USA begik den fejl, at de mand de havde derovre, ikke var der ret længe, før de blev sendt hjem, og der kom nye til, dvs. når de endelig var blevet gode til/vant til junglekrig, så blev de sendt hjem, og erstattet af nogle nye
 • Vietcong torturerede amerikanerne
 • Amerikanerne var også slemme
 • FNL’erne
  • Havde større mulighed for at finde beskyttelse end Sydvietnam/USA
 • De amerikanske ressourcer blev anvendt forkert
  • Brugte mange ressoucer på at lede efter fjenden nord for den 17. breddegrad
   • I stedet for at bekæmpe fjenden i Sydvietnam
 • Forsyningerne fra Nordvietnam spillede en stor rolle for krigen i Syd
  • Men virkningen stod ikke mål med antallet af ressourcer der blev sat in
 • Den amerikanske regering havde en klar målsætning i Vietnamkrigen
  • Man ønskede at sikre sydvietnamesiske regering forblev anti-kommunistisk
  • Ønskede at besejre Nordvietnam
 • Omkring 1965 var det ikke klart hvad USA ønskede  
  • Derfor brugte de mange af deres ressourcer på at forfølge et mål som ikke var af vital betydning
   • Spildet var så stort at de kunne sikre sit oprindelige vitale mål

 

(s. 243)

 • Stort ressourcespil, med til at USA kunne ikke sikre sine mål (Sydvietnam forblev ikke-kommunistisk)

 

 • Ansvaret for fiaskoen placeres ved militæret og efterretningstjenesten, politikerne tog ansvaret for den manglende målsætning

 

 • Der opstod en stræk anti-krigsstemning i USA, fordi amerikanerne kunne følge med i fiaskoen, i tv’et.

 

 • Den amerikanske general Westmoreland udtalte sig optimistisk om krigens gang, i virkeligheden var den amerikanske Saigon-ambassade besat af fjendtlige styrker(Med til at øge anti-krigsstemningen i USA)

 

 • Til sidste var det den amerikanske opinion og et pres fra indenrigspolitikerne, der fik Johnson og andre politikere til at overveje, om der var andre løsninger end de militære på Vietnamkrigen

 

 

 

 

 

 

Første del ( s. 244)

 

 • Maj 1968: forhandlinger i Paris om en afslutning af krigen mellem USA og Sydvietnam – Nordvietnam og FNL
  • USA indstillede luftbombardementer
  • Sydvietnam fortsatte på landjorden
 • Gik langsomt (trægt)

 

 • November 1968: Nixon vandt præsidentvalget
  • Ville skabe ”fred med ære” i Vietnam
  • Konkret udspil i juli 1969 = Nixondoktrin afløser Johnson
   • Krig i Vietnam skulle overtages af sydvietnameserne ”krigen skulle vietnameseres” = Amerikansk tilbagetrækning fra Sydvietnam
 • 1969: præget af omfattende demonstrationer mod krigen
  • vietnamveteranerne kastede krigsmedaljer foran Det Hvide Hus

 

 • Nixons nye politik (amerikansk tilbagetrækning fra Sydvietnam) skabte problemer
  • Politiske plan: USA’s troværdighed som allieret på spil
   • Nixondoktrinen opfattes som et skridt væk fra Trumandoktrinens forpligtelse om altid at yde assistance til en nation, der blev truet af kommunismen
    • USA forpligtet til at støtte Sydvietnam
  • Militært plan: opfattes som en reel opgivelse af Sydvietnam
   • Tvivlsomt, om det sydvietnamesiske militær kunne udbygges og udrustes til at modstå presset fra FNL og Nordvietnam

 

 • Fredsforhandlinger i Paris: langstrakt affære med flere forhandlingssammenbrud

 

 • Begyndende amerikansk tilbagetrækning fra Sydvietnam i overensstemmelse med Nixons politik

 

 • Ultimo 1971: kun 140.000 amerikanske tropper i Sydvietnam (540.000 ultimo 1968)
  • Sydvietnamesiske hær fik større ansvar for landkrigen

 

Nixon endte med at trække sig grundet Watergate sagen

Om sagen:

Watergate-skandalen refererer til en række begivenheder i årene fra 1972 til 1975, som fik deres navn fra det indbrud i hovedkvarteret for Demokraternes Nationalkomité, der befandt sig i Watergate-bygningskomplekset i Washington, D.C.. Indbrudstyvene viste sig at have forbindelse til CIA, til Komiteen for genvalg af præsidenten og til præsidentens nærmeste medarbejdere. Den daværende præsident Richard Nixon (republikaner), der efter to års stadigt stigende juridisk og politisk pres, med udgangspunkt i, at han havde modarbejdet sagens opklaring, nedlagde sit embede 9. august 1974, da han stod over for en rigsretssag. Nixon blev dermed den eneste amerikanske præsident, som har nedlagt sit embede.

 

 

 

Geneveaftalerne 1954

 • Laos og Cambodia blev selvstændige stater

Laos og Cambodia

 • Begge lande grænsede op til Vietnam, og blev benyttet som base og forsyningsvej til Vietnam af FNL
 • Indre strid i begge lande

Laos

 • Præget af rivalisering mellem en provestlig, en neutral og en kommunistisk gruppe
 • USA havde støttet kampen mod de prokommunistiske partisaner(de såkaldte Pathet Lao-styrker) i borgerkrigen
 • I 1971 optrappede USA sin indsats, øgede bombardementer af Ho Chi Minhs forsyningsvej, ville påvirke udviklingen i Vietnam

Cambodia

 • Ledet af fyrst Sihanouk
 • Han i 1960’erne at føre en balancepolitik både indadtil og i Vietnamspørgsmålet
 • Der var en stærk kommunistisk modstandsbevægelse, de røde Khmerer
  • Kom ikke til et åbent opgør mellem disse og regeringen så længe Sihanouk var ved magten
 • Sihanouk kunne ikke forhindre at FNL brugte landet som base i kampen i Sydvietnam
 • Sihanouk styrtet ved kup i 1970 af den provestlige general Lon Nol
  • Dette førte hurtigt til borgerkrig
 • April 1970, Amerikanske og sydvietnamesiske styrker invaderer Cambodia i et forsøge på at ødelægge de nordvietnamesiske baser og støtte Lon Nol
  • Interventionen skete uden Kongressens samtykke/accept, dette blev kraftigt kritiseret af den amerikanske opinion og Kongressen
  • I løbet af sommeren 1970 bøjede Nixon sig for kritikken, og de amerikanske tropper blev trukket tilbage

 

Parisaftalerne 1973

 • Nordvietnam blev udsat for voldsomme amerikanske angreb
 • Da Nordvietnam i 1972 gennemførte omfattende angreb i Sydvietnam
  • USA svarede igen ved massive bombninger af militære anlæg i Nordvietnam
  • Og minering af havnene
   • Dette var et forsøg på at standse forsyningerne fra Kina og Sovjetunionen
 • I forhandlingernes sidste fase
  • USA forsøgte gennem det såkaldte julebombardement af civilbefolkningen at få Nordvietnam til at skrive under
 • Parisaftalen blev underskrevet d. 23. januar 1973 af de 4 parter
 • Ifølge aftalerne
  • Der skulle være en våbenhvile den 27. januar
  • USA skulle trække sig ud af Sydvietnam (inden 2 måneder)
  • Der skulle udveksles krigsfanger
  • Der skulle oprettes en koalitionsregering i Sydvietnam
   • På grundlag af frie valg
 • Afgørende for Nordvietnam var at USA skulle trække sig tilbage, og at de militære styrker forblev ved våbentilstandslinjen
 • Nordvietnam var sikret en militær tilstedeværelse i Sydvietnam
  • Dette kunne blive afgørende hvis bestemmelserne om dannelse af en koalitionsregering ikke blev til noget
 • Det vigtigset for USA var at komme ud af krigen og få deres krigsfanger frigivet
 • USA havde formelt ikke svigtet sine allierede
 • Reelt havde USA svigtet Sydvietnam
  • Politisk samarbejde mellem nord- og syd- Vietnam  som ikke var til stede og ikke kunne realiseres
 • Der var lagt op til en fornyelse af kamphandlingerne så snart de politiske forhandlinger brød sammen
 • 1973-aftalerne blev ikke overholdt
  •  Våbenhvilen holdt ikke
  • De politiske forhandlinger førte ikke til noget resultat
 • I 1974 gik parterne definitivt fra hinanden og kamphandlingerne startede igen
  • Af Nordvietnam
 • December 1974 indledte FNL en ny offensiv
  • Hvilket Saigon-styret viste en overraskende ringe evne til at dæmme op for
 • Krigens sidste fase blev således præget af kaos og panikagtigt flugt
 • De sidste amerikanere blev evakueret fra Saigon-ambassaden den 30. april 1975
 • Vietnam var efter 30 års krig igen forenet

 

 • Ho Chi Minhs arvtagere havde fået det land han gik glip af
  • FNL får ikke noget at skulle have sagt
 • Samtidigt sejrede de røde Khmerer i Cambodia
 • I maj 1975 overtog Pathet Laostyrkerne kontrollen i Laos
 • Landene i Sydøstasien ved at falde i kommunisternes hænder som dominobrikker
 • De øvrige stater i regionen var Thailand og Filippinerne  knyttet til USA
 • Burma var neutralt
 • Indonesien, Malaysia og Singapore var vestligt orienteret
 • De kommende år viste at indre stridigheder og staternes indbyrdes modsætningsforhold skulle blive mere afgørende for regionens udvikling end forsøgene på at udbedre kommunismen til hele regionen.

 

 

 

 

 

Sydøstasien efter 1975

 

Den amerikanske tilbagestækning af tropper i Vietnam, medførte en ændring i Sydøstasiens rolle i den internationale politik.

 • I de kommende år blev de lokale opgør som dominerede.
 • På trods af Sovjetunionens og Kinas uoverensstemmelser gav mulighed for inddrage af politik.
 • Kampuchea/Cambodia: Pol Pot indledte en af historiens mest radikale revolutioner.
 • Han gennemførte massehenrettelser.
 • Pol Pot tvang folk ud til landdistrikterne – de skulle være selvforsynende.
 • Kinesiske købmænd ville ikke integrere i den socialistiske økonomi.
  • Blev nødt til at flygte
  • Nogle til Kina med båd (bådflygtninge).
 • Kina gjorde flygtningenes sag til deres, og hjalp dem.
 • Forholdene blev herefter forværret mellem Vietnam og Kina.

 

 • Det nye Vietnam ville udvide sin magt og forsøgte at skabe et nyt Indokinesisk rige under Vietnams ledelse.
  • Ville beherske Cambodia.
 • Pol Pots rædselsregime gav Vietnam et påskud til at invadere landet.
  • Pol Pot blev styrtet i 1979
 • Kina støttede Pol Pot, og Sovjetunionen støttede Vietnam.
 • I 1987 var situationen uændret.
  • Trods international fordømmelse og opfordring til tilbagestrækning, er der stadig vietnamesiske tropper i Kampuchea.

Det 30-årige opgør mellem >den vestlige imperialisme< og de regionale stater, er blevet afløst af en lokal >vietnamesisk imperialisme<.

 

 

Kina ender med at angribe Vietnam, da de var imod at Vietnam gik ind i Cambodia(Kina støttede Cambodia, da de begge steder forsøgte at oprette et kommunistisk landbrugssamfund, i Vietnam og Sovjet var det et kommunistisk arbejdersamfund)

 

I dag er forholdet mellem USA og Vietnam ganske udmærket(dog har civilbefolkningen i Vietnam stadig et anstrengt forhold til USA, der dør jo stadig folk i Vietnam grundet bomber der ikke er sprunget endnu, eftervirkninger af agent orange osv.)

 

Konklusion: USA taber krigen, første gang de har tabt en krig(i Korea blev det uafgjort)