Det fjerne østen

Fjernøsten omfatter følgende stater langs Stillehavet:

 • Sovjetunionen
 • Korea
 • Kina
 • Vietnam
 • Malaysia

 

Men det er hensigtsmæssigt at medtage følgende lande, da deres udvikling er tæt knyttet til ovenstående lande:

 • Laos
 • Kampuchea
 • Thailand
 • Japan
 • Filippinerne

Nedenstående lande medgår i periferien:

 • Indonesien
 • Australien
 • New Zealand
 • Samt mindre stater og regioner

 

Afgrænsningen til vest er således:

 • Burma
 • Indien

 

 • Udviklingen i Fjernøsten minder om den europæiske
  • Japans nederlag skabte – ligesom Tyskland – et politisk tomrum, som stormagterne måtte forholde sig til.
  • I perioder blev regionen – ligesom Europa – inddraget i den kolde krig.
   • I år 1950 for den nordlige Koreadel ved koreakrigens udbrud.
   • I det sydlige Korea var det USA samt Frankrigs engagement i Sydøstasien som kædede dem sammen med den kolde krig.

 

Men efter USA’s tilbagetrækning fra Vietnam krigen (1973), var det de regionale forhold som har påvirket udviklingen i Sydøstasien.

 

Nye konflikter: (ikke en overskrift – bare for at overskueliggøre)

 • Sovjetunionen blev i 1980’erne gjort gældende i Stillehavet, hvor de blandt andet havde en flådeopbygning.

 

 • Japan er blevet en ny økonomisk stormagt
  • Hvor der også var eksplosiv økonomisk og politisk udvikling i blandt andet:
   • Sydkorea
   • Taiwan
   • Hongkong
   • Singapore
  • Denne udvikling har haft en afgørende betydning for den globale udvikling i 1980’erne og 1990’erne.

 

 

 

Sydøstasien

Slutningen af 2. Verdenskrig

 

 • Vietnam, Laos og Kampuchea = fransk herredømme
 • Malaysia og Singapore = britisk herredømme
 • Kun Thailand var selvstændig(på det sydøstasiatiske kontinent)

 

Omkringliggende stater

 • Indien og Burma = britisk herredømme
 • Indonesien = hollandsk herredømme
 • Filippinerne = amerikansk  herredømme
 • Kina selvstændig stat, præget af indre stridigheder mellem kommunisterne og guomindang/kuomintang(Kinas nationale folkeparti/nationalistpartiet)

 

Udviklingen efter 1945 – de enkelte lande opnåede efterhånden selvstædighed

 • Filippinerne i 1946
 • Indien i 1947
 • Burma i 1948
 • Indonesien i 1949
 • Malaysia i 1957
 • Singapore i 1963

 

Interessen for Sydøstasien skyldes, at den blev inddraget i den kolde krig.

 • USA var bange for, at kommunismen skulle brede sig fra det ene land til det andet i regionen (dominoteori)
 • Derfor bekæmpede de kommunistiske bevægelser med kerneområdet i Vietnam
 • I Vietnam forsøgte Franskmændene (1945-54) og bagefter forsøgte amerikanerne (frem til 1973) at bevare Sydvietnam som en ikke-kommunistisk stat.

 

Dette engagement fra stormagternes side, har betydet at udviklingen i Sydøstasien har været en vigtig del ad den internationale politik.

 

 

Situationen i Indokina i 1945:

 • Indokina = Vietnam, Laos, Kampuchea(Cambodia)
  • Siden det nittende århundrede under fransk herredømme
  • Under 2. Verdenskrig besat af Japan
 • Modstand mod den japanske besættelse: vietnamesiske partisanbevægelser
  • Leder af modstandsbevægelsen (Vietminh) = Ho Chi Minh
 • 2. September 1945 =  Bekendtgjorde Vietnams uafhængighed
  • Betragtet som provokation mod den franske kolonimagt
   • Frankrig ville oprette fransk Indokina (Vietnam, Laos og Cambodia)
 • Franske styrker satte sig fast i Saigon og området op til den 16. Breddegrad (efterår 1945)
 • Ho Chi Minh og Vietminh (befrielsesbevægelsen) herskede i nord
 • Aftale mellem Frankrig og Vietminh-styret
  • Vietnam skulle forenes til en fri stat med egen regering, parlament, hær etc.
   • Som del af Det Indokinesiske Forbund og Den Franske Union
 • Aftalen varede kun kort:
  • Franskmændene forsøgte at indsætte deres egen regent i det sydlige Vietnam

 

 

Den første Indokinakrig 1946-1954

 • Startede i 1946
 • Sluttede med genevekonventionen i 1954
 • Kan inddeles i to faser

Fase 1:

 • 1946-1950
 • Frankrig ønskede at sikre økonomiske interesser, og at sikre overklassen i Vietnam
 • Frankrigs prestige var også vigtig, havde på dette tidspunkt allerede mistet Syrien og Libanon
 • Vietnam ønskede at frigøre sig, og skabe et uafhængigt/selvstændigt Vietnam, fik stor støtte i Vietnam
 • De fleste kampe foregik i Nordvietnam
 • Frankrigs militær:
  • Veludrustet elitehær af fremmedlegionærer
  • Beherskede byområderne og vejnettet
  • Havde ikke opbakning blandt befolkningen
 • Vietnams militær:
  • Guerillahær med omfattende kendskab til terrænet
   • Guerilla: Hit and run, nålestiksaktioner
  • Beskeden udrustning
  • Trak sig tilbage i bjergene og i junglen
  • Blev ledet af general Giap, der udnyttede sine erfaringer fra den kinesiske borgerkrig, skabte guerillahæren
  • Undgik slag hvor materiellet ville blive udslagsgivende

Fase 2:

 • 1950-1954
 • Krigen ændrede karakter
 • Grundet kommunisternes sejr i den kinesiske borgerkrig, og koreakrigen, blev Indokina inddraget i den kolde krig
 • Kina og Sovjet sendte forsyninger til Vietminh(oprørerne)
 • USA støttede den franske krigsførelse med forsyninger og økonomisk bistand
 • USA ville undgå at Vietnam blev kommunistisk, skyldes
  • Truman-doktrinen
  • Kina er blevet kommunistisk
  • Korakrigen
 • Frankrig måtte sende flere styrker, blev en økonomisk belastning for landet
 • Frankrig blev mere og mere upopulær i Vietnam
 • 1954:
  • Den afgørende styrkeprøve
  • Frankrig erobrer den strategisk vigtige fæstning Dien Bien Phu
  • Havde undervurderet Vietminh, der havde modtaget udrustning fra Kina
  • Dien Bien Phu faldt
  • Frankrig behøvede militær støtte fra USA, men USA besluttede ikke at yde en sådan støtte

 

Trumandoktrinen var en udenrigspolitik bekendtgjort af præsident Harry S. Truman den 12. marts 1947 i en tale holdt til USAs Kongres. Den var en direkte konsekvens af den Britiske regerings nødråb til Washington om, at man ikke længere var istand til at sørge for at den antikommunistiske side i den græske borgerkrig ville kunne vinde borgerkrigen. Trumandoktrinen betragtes som starten på den kolde krig, og den gik ud på, at USA ville hjælpe Grækenland og Tyrkiet for at undgå kommunistisk indflydelse.

 

 

Genéve-aftalerne 1954

 • Afslutningen på konflikten skete i Genéve i juli 54
 • Der var repræsentanter for de 5 stormagter, Laos, Cambodia og de to vietnamesiske >regeringer<
 • Ifølge aftalerne
  • Laos og Cambodia skulle være selvstændige og neutrale stater
  • Vietnam blev delt ved den 17. breddegrad
   • Kommunistisk Nordvietnam (under Ho Chi Minhs ledelse)
   • og provestligt Sydvietnam (under Ngo Dinh Diems ledelse)
  • der skulle afholdes valg efter 2 års forløb
   • så Vietnam igen kunne blive et samlet rige på grundlag af valgets udfald
 • Fankrig havde tabt krigen
  • Måtte opgive sin status som kolonimagt i Indokina
  • Men sikrede gennem aftaler mulighed for at pleje sine interesser i Sydvietnam
 • Vietminh havde vundet krigen
  • Blev presset af Sovjetunionen og Kina til kun at have politisk magt i Nordvietnam
  • (Årsagerne kendes ikke)
 • USA havde vaklet i sin Vietnampolitik i 1954
 • I krigens sidste fase havde Eisenhower sammenlignet udviklingen i Sydøstasien med dominobrikker
  • Hvis Indokina faldt i kommunistiske hænder ville de øvrige asiatiske stater automatisk også
 • Området var i mindre interesse for USA
  • Ville ikke medvirke i en evt. Undsættelsesaktion
  • Det franske militær og politiske sammenbrud var kommet meget brat
 • USA underskrev ikke Genéveaftalerne
  • men de ville respektere aftalerne
 • fra amerikansk side var man bekymret for at udviklingen i Vietnam betød at det blev kommunistisk
 • Amerika var langt fra overbevist om at
  • Frankrig og den sydvietnamesiske regering kunne modstå det kommunistiske pres fra nord
  • De overtog derfor Frankrigs rolle som støtte bag sydvietnamesiske regering
  • Det blev nu USA og ikke Frankrig der bestemte over den sydvietnamesiske regering

 

 

 

 

 

 

Den første Indokinakrig 1946-1954

 • Startede i 1946
 • Sluttede med genevekonventionen i 1954
 • Kan inddeles i to faser

Fase 1:

 • 1946-1950
 • Frankrig ønskede at sikre økonomiske interesser, og at sikre overklassen i Vietnam
 • Frankrigs prestige var også vigtig, havde på dette tidspunkt allerede mistet Syrien og Libanon
 • Vietnam ønskede at frigøre sig, og skabe et uafhængigt/selvstændigt Vietnam, fik stor støtte i Vietnam
 • De fleste kampe foregik i Nordvietnam
 • Frankrigs militær:
  • Veludrustet elitehær af fremmedlegionærer
  • Beherskede byområderne og vejnettet
 • Vietnams militær:
  • Guerillahær med omfattende kendskab til terrænet
  • Beskeden udrustning
  • Trak sig tilbage i bjergene og i junglen
  • Blev ledet af general Giap, der udnyttede sine erfaringer fra den kinesiske borgerkrig, skabte guerillahæren
  • Undgik slag hvor materiellet ville blive udslagsgivende

Fase 2:

 • 1950-1954
 • Krigen ændrede karakter
 • Grundet kommunisternes sejr i den kinesiske borgerkrig, og koreakrigen, blev Indokina inddraget i den kolde krig
 • Kina og Sovjet sendte forsyninger til Vietminh(oprørerne)
 • USA støttede den franske krigsførelse med forsyninger og økonomisk bistand
 • USA ville undgå at Vietnam blev kommunistisk
 • Frankrig måtte sende flere styrker, blev en økonomisk belastning for landet
 • Frankrig blev mere og mere upopulær i Vietnam
 • 1954:
  • Den afgørende styrkeprøve
  • Frankrig erobrer den strategisk vigtige fæstning Dien Bien Phu
  • Havde undervurderet Vietminh, der havde modtaget udrustning fra Kina
  • Dien Bien Phu faldt
  • Frankrig behøvede militær støtte fra USA, men USA besluttede ikke at yde en sådan støtte