kvinden bliver borger p.182-184

17) i 1850 udgav Mathilde Fibiger brevromanen ”Clara Raphael” – redegør for hvorfor denne roman vakte så stor opmærksomhed i samtiden!

Hun var forud for sin tid, og blev derfor i stor stil angrebet.

Hun siger at kvinden lever i nogle gyldne lænker.

18) Loven af 1857 var trods alt et kæmpeskridt for den ugifte kvindes emancipering= kampen for ligeberettigelse – på hvilken måde?

Ugifte kvinder blev myndige, og fik ret til at drive erhverv på linje med mænd. Og de blev ligestillet med mænd i forbindelse med arv.

Emancipere = at frigøre

19) hvorfor kom Dansk Kvindesamfund (stiftet 1871) trods sin lidenhed i medlemstal (1883: 124 medlemmer) til at spille så stor en rolle i kvindesagskampen, og hvad var Dansk Kvindesamfunds krav på dette tidspunkt?

Den havde gode forbindelser til flere folketingspolitikere.

De rejste krav om forbedrede uddannelsesmuligheder for kvinder(ikke krav om ligestilling).

20) redegør for problematikken omkring kvindernes erhvervsaktivitet og faglige organisering i perioden op til 1900-tallets start.

Mændene frygtede at kvinderne skulle underbyde dem på arbejdsmarkedet, og forsøgte derfor at holde kvinder ude fra deres fagområder.

21) redegør for kvindernes kamp for politisk indflydelse

I 1890’erne rejste de krav om kvindelig stemmeret.

Efter systemskiftet i 1901 fik de gradvist større politiske rettigheder.

De fik i 1903 stemmeret til menighedsrådsvalg.

I 1908 fik de stemmeret til kommunalvalg.

Og i 1915(grundlovsændringen), fik de så stemmeret til Folketinget og Landstinget, på samme vilkår som mændene.

22) hvorfor gik selv konservative kræfter efterhånden ind for at give kvinderne stemmeret?

De forventede at kvinder ville være mere konservative og yderligtgående i deres stemmeafgivning end mændene.

23) hvilke forklaringer giver bogen i forsøget på at redegøre for, hvorfor kvindens situation forandredes så kraftigt netop i slutningen af 1800-tallet?

Den forklarer at det moderne samfund ikke byggede på familien som hidtil, men på det enkelte individ. Arbejdsdelingen flyttedes også gradvist, og flere og flere funktioner forsvandt ud af familien. Ting som opdragelse og uddannelse, som skolen nu tog sig af.

Og så blev samfundet generelt mere demokratisk.