4 partisystemet og 1915 grundloven p.178-179

15) da Venstre ved systemskiftet  i 1901 langt om længe fik den parlamentariske

magt var kun yderligere partiet Højre samt Socialdemokratiet repræsenteret i den

danske Rigsdag

men allerede i 1905 opstod et fjerde parti: Det radikale Venstre –

 

  1. a) redegør for årsagerne til partiets opståen

Der blev indført indkomstskat, og jordskatterne blev nedsat. Denne nedsættelse kom gårdejerne til gode, mens det ikke kom de små landbrug og husmændene til gode.

I.C. Christensen anerkendte bebyggelsen af Københavns befæstning, og øgede udgifterne til militæret.

Derfor brød de ud af partiet og danne Det Radikale Venstre.

En anden årsag var, at Venstre accepterede befæstningen.

Venstre kunne ikke længere både repræsentere både gårdejere, arbejdsgivere og husmænd.

 

  1. b) hvem var Det Radikale Venstres kernevælgere?

Akademikere og husmand

 

 

  1. c) det stod snart klar, at det faldt naturligt for socialdemokratiet og det Radikale venstre at samarbejde på den ene side og Venstre og Højre (fra 1915: Det Konservative Folkeparti) på den anden side – en politisk opdeling, som skulle holde i 60 år!! redegør for hvorfor ovennævnte alliancer lå lige for.

Det var byens og landets underklasse på den ene side(Socialdemokratiet og Radikale), og byernes og landets middel- og overklasse på den anden side(Venstre og konservative)

 

 

16) allerede i perioden 1909-10 samt igen fra 1913-1920 kom  Det Radikale Venstre til den politiske magt med Zahle som statsminister –

i samarbejde med Venstre og dele af det gamle Højre udarbejdedes en i forhold til 1866-grundloven mere demokratisk grundlov i 1915 – redegør for indholdet af 1915-Grundloven og kom herunder ind på, hvilke ændringer, som kan betegnes som fremmende for demokratiseringsprocessen i Danmark og hvilke, som trak i den modsatte retning.

Den gav valgret til kvinder og tyende og afskaffede kongens og jordejernes særlige indflydelse på sammensætningen af Landstinget(fremmende for demokratiseringsprocessen). Derudover indførtes forholdstalsvalgmetoden(se side 179 nederste halvdel).

 

Forholdstalsvalgmetoden, 25% af stemmerne = 25% af mandaterne