Imperialismen 1870 – 1914

(p.33-38)

Imperialisme: når de industrialiserede lande udnytter ulandene

 1. Hvilke faktorer ligger til grund for stormagternes ønske om at underlægge sig kolonier – se p.33 såvel som p.38!!

I starten var det økonomisk motiveret.

Sidenhen blev det et spørgsmål om national prestige.

En ting var det økonomiske i det. Der var penge at tjene(Asien var økonomisk mere interessant end Afrika).

Men det var vel også et ønske om at udvide sit land. En konkurrence om at komme først. Og blive størst.

Dvs. det blev politisk.

Det var Storbritannien der startede imperialismen.

De havde brug for et sted at afsætte deres varer.

 1. med udgangspunkt i Jules Verne`s roman ”Jorden rundt på 80 dage” skal du/I redegøre for de kulturelle, teknologiske samt medicinske faktorer, som ligger til grund for muligheden for imperialismens gennemførelse

Romanen giver et billede af de træk der kendetegner imperialismen.

De var militært overlegne i forhold til de lande de underlagde sig.

Og så var transporten, dampskibe, jernbaner, ting som Suez-kanalen osv. med til at gøre det nemmere at rejse til andre dele af verden.

 

 

 1. hvad adskilte 1500-tallets imperialisme fra 1870`ernes imperialisme?

Det nye var at de etablerede deciderede koloniriger i stedet for blot handelsstationer.

Samt at nu fik de konkurrence fra de nye stormagter USA og Japan.

 1. krigen mellem Japan og Rusland 1904-05 er et af mange eksempler på, at magtforholdet ændrede sig i verden –
  1. hvad var årsagen til ovennævnte konflikt – kom herunder ind på hvem, som vandt konflikten

Rusland byggede den transsibiriske jernbane, men da den gik ned i områder hvor Japan havde interesser(grundet råstoffer, de havde nemlig ikke ret mange i deres eget land), dermed kom det til en konflikt.

Det endte med et russisk nederlag.

Den transsibiriske jernbane skulle sikre Rusland en dominerende stilling i Det Fjerne Østen.

 1. hvad var det mest bemærkelsesværdige ved de efterfølgende fredsforhandlinger?

Det fandt sted uden deltagelse af de traditionelle europæiske stormagter England og Frankrig.

Det var i stedet USA der stod for det.

 1. hvad var indholdet i den såkaldte Monroe-doktrin, og hvornår blev den forfattet?

Den blev forfattet af præsident Monroe(USA) i 1823.

I den fastslog den amerikanske regering, at den ikke ville blande sig i europæiske forhold(til gengæld ville de ikke acceptere at europæere blandede sig i forhold på den sydlige halvkugle).

Amerikanere for amerikanere(nordamerikanere)

Den holdt til 1947, (Truman-doktrinen)

Trumandoktrinen betragtes som starten på den kolde krig, og den gik ud på, at USA ville hjælpe Grækenland og Tyrkiet for at undgå kommunistisk indflydelse.

 1. USA var i princippet en anti-imperialistisk stat – men reelt er USA`s historie et eksempel på èn lang erobringshistorie – giv eksempler herpå!

De tvang Spanien til at sælge Florida.

Erobrede Californien og Texas fra Mexico. – slaget ved Alamo vigtigt.

Erobrede Filippinerne, Guam og Hawaii.

Tog Panama som protektorat.

Gjorde Puerto Rico og Cuba til amerikanske interesseområder(de tilhørte Spanien)

Slaget ved Alamo var et slag mellom Mexico og opprørske texanske styrker ved Alamo misjonsstasjon i San Antonio, Texas i februar–mars 1836. Den tretten dager lange beleiringen endte 6. mars med at de meksikanske styrkene erobret misjonsstasjonen og at nesten alle de texanske forsvarerne døde med unntak av noen få slaver, kvinner og barn. Til tross for nederlaget førte forsvaret av Alamo gjennom tretten dager til at Sam Houston kunne samle tropper og forsyninger for sitt senere vellykkede slag ved San Jacinto.

 1. omkring 1890 påbegyndte USA for alvor en imperialistisk udenrigspolitik –
  1. i hvilken geografisk retning gik denne ekspansion

Mellemamerika, det caribiske område(og dels stillehavsområdet).

 1. hvad lå til grund for denne prioritering?

Det lå tættest på.

 1. der findes to former for imperialisme :

den formelle samt den uformelle –

 1. redegør for forskellen mellem de to former

Den formelle imperialisme: erobring af oversøiske områder som gøres til kolonier, som bliver underlagt i-landets direkte kontrol.

Den uformelle imperialisme: her bevarer u-landet på papiret sin uafhængighed, og stormagterne sikrede så deres krav ved hjælp af bestikkelse og lejlighedsvise militære interventioner(trusler).

 1. forklar hvorfor den formelle især blev anvendt i Afrika, mens den uformelle imperialisme hovedsageligt blev anvendt i Asien

I Afrika fandtes der ikke egentlige stater som man kunne forhandle med. En erobring var derfor eneste mulighed med at få kontrol over et område.

Derimod kunne man i fx Kina forhandle med staten(presse dem).

 1. hvordan reagerede lokalbefolkningen oftest på den hvide mands indtrængen? – inddrag billedmateriale p.37-38

I fx Kina reagerede befolkningen voldsomt og angreb udlændige

Men oprørerne blev naturligvis nedkæmpet

Der var også oprør i fx Indien

 1. hvilke afgørende konsekvenser fik kolonikapløbet for stormagtsforholdet?

Det bidrog til mistilliden mellem de industrialiserede stormagter, der opstod et spændingsfyldt klima.