2. verdenskrig – konsekvenser

Anden verdenskrig – konsekvenser

Anden verdenskrig fik en lang række konsekvenser, og formede i stor grad det efterfølgende verdenssamfund. Som en af de mest åbenlyse følger af krigen, må jo naturligvis nævnes det store antal døde. Krigen blev den blodigste nogensinde, og kostede, ifølge de tal jeg fandt frem til, over 50 millioner mennesker livet. Og af disse var 2/3 civile, der mistede livet som følge af blandt andet de mange bombninger, Japans massedrab på koreanere og kinesere, og Tysklands holocaust der menes at have kostet 6 millioner jøder samt andre minoriteter livet.

Ud over de mange døde, så lå store dele af Europa også mere eller mindre i ruiner på grund af bombardementer. Noget der var gået ud over alt lige fra militære anlæg til uerstattelige historiske bygninger og civile boliger, hvor hele byer nogle steder var mere eller mindre udryddet. Især Tyskland var i krigens sidste tid blev udsat for massive bombardementer af især civile. Og de massive ødelæggelser betød at Europa, og især Tyskland, stod over for at skulle genopbygge hele samfund.

Og når man snakker massive ødelæggelser, må atombomberne der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki naturligvis også nævnes. For hvor ødelæggelserne i især Europa efterfølgende er blevet udbedret og samfundene genopbygget, så mærker de indbyggerne i de to japanske byer stadig følgerne af a-bomberne. For mens bomberne menes at have dræbt omkring 250.000 som døde yderligere 60.000 af strålesyge det efterfølgende år. Efter sigende skulle der også være født børn med misdannelser, ligesom forekomsten af en lang række kraftformer i og omkring de to byer efterfølgende steg kraftigt.

Krigen betød også, at de Forenede Nationer blev dannet den 24. oktober 1945, med det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå igen. FN fik efterfølgende, og har også den dag i dag, stor betydning for verdenssamfundet. Noget de har fået i kraft af en lang række traktater.

I 1949 blev den militære alliance NATO ligeledes oprettet som en direkte følge af anden verdenskrig. Den blev dannet som et modtræk til Sovjetunionen og Warszawa-pagten, så man kunne matche Sovjets militære styrke. Den blev dannet af 12 lande, heriblandt Danmark, men med USA, Storbritannien og Frankrig som de drivende kræfter. Akkurat som FN har NATO også den dag i dag stor betydning for verdenssamfundet. Den består i dag af 28 lande

Anden verdenskrig betød også en markant ændring i magtbalancen. Europa stod som sagt tilbage med massive ødelæggelser, enorme tabstal, samfund der skulle genopbygges, en ødelagt økonomi, og kom dermed svækkede ud af krigen. Dette gjaldt også for lande som Storbritannien og Frankrig, der ellers stod som sejrsherrer. At de var svækkede betød også, at de ikke kunne forhindre deres kolonier i at blive selvstændige. Disses løsrivelser betød så endnu en svækkelse af de to før så stærke kolonistater.

USA derimod kom styrket ud af krigen, både økonomisk, hvor krigen havde sat gang i produktionen og beskæftigelsen i USA, men også rent militært hvor de nu, sammen med Sovjet, blev den nye dominerende magt i verden.

Og med disse to supermagter, med vidt forskellige kulturer og værdier, stod verden nu over for et nyt problem. For politiske stridigheder førte til starten på den kolde krig. En konflikt der kom til at vare mange årtier. Og som opdelte verden i Sovjet i øst og den vestlige verden i vest. Et eksempel på et stridspunkt var Tyskland der efter anden verdenskrig blev delt op i fire zoner, som blev til den sovjetiske del DDR i øst og den vestlige del BRD. Her havde man i Sovjet og den vestlige verden vidt forskellige syn på hvordan man skulle behandle Tysklands borgere, og Tyskland blev dermed på mange måder et omdrejningspunkt i den kolde krig.

Anden Verdenskrig førte også til oprettelsen af staten Israel i maj 1948. Israel blev dannet på baggrund af en vedtagelse i FN og givet til jøderne efter anden verdenskrig, da disse, selv efter krigen, var jaget. Siden oprettelsen har Israel dog været en kilde til uro. Blandt andet i kraft af at de efterfølgende har erobret store landområder, samt at landet jo tilhørte et andet folk, palæstinenserne, der blev tvunget væk.