Livsformer og familie

Den selvstændige livsform

 • Der skelnes ikke mellem arbejde og fritid
 • Det vigtigste er, at det går godt for firmaet, og at være selvstændig

Lønarbejderlivsformen

 • Målet at have en god fritid
 • Arbejde er noget der bare skal overstås, det er et middel til at skaffe den indtjening, der skal sikre familien et ordentlig familieliv

Den karrierebundne livsform

 • Man er “gift” med sit arbejde, det vigtigste er karrieren
 • Ofte er det højtuddannede der lever denne livsform
 • Målet er, at få et interessant, succesfuldt, spændene og betydningsfuldt arbejde, udfordringer i arbejdet, dvs. arbejdet er målet
 • I fritiden får man ny energi

Problemet med disse livsformer er, at de kan have svært ved at forstå hinanden

Særlige kvindelivsformer

 • Husmoderlivsformen
  • Familien er det vigtigste
 • Baglandslivsformern
  • Mandens karriere er det vigtigste
  • Manden har den karrierebundne livsform, og hun passer det derhjemme(baglandet), sørger for at holde at rent og pænt, sørge for at alt er i orden, sørge for det sociale, med familie og venner

Familiens fire grundfunktioner

 • Økonomi, familien danner rammen om et økonomisk fællesskab, hvor forældrene er ansvarlige for at skaffe de daglige fornødenheder, som f.eks. bolig, mad og tøj.
 • Reproduktion, familien har op gennem historien været det eneste accepterede forum at få børn i. set ud fra menneskehedens overlevelse har det været en af de vigtigste funktioner, som familien dannede ramme om.
 • Socialisering, familien er det sted, som har størst indflydelse på børnenes socialisering. Det er i familien, at den første opdragelse finder sted, og forældrene er de første rollemodeller, som børnene efteraber/imiterer.
 • Følelser, familien opfattes af mange i vores samfund som det forum, hvor det er “tilladt” at vise følelser overfor andre mennesker. Det er også her, at seksualiteten finder sted.

Denicks familietyper

 • Team familien
  • Familien er her den vigtigste base
  • Familiemedlemmerne dyrker hver især deres egne interesser, men ikke på bekostning af familiefællesskabet
 • Den patriarkalske familie
  • Faderen er familiens overhoved, træffer beslutningerne, og det er faderens opfattelse af hvad der er rigtigt for familien, som de andre familiemedlemmer må følge
  • Det modsatte af patriarkalsk er matriarkalsk, i den matriarkalske familie er det kvinden der bestemmer
 • Svingdørsfamilien
  • Her er det vigtigere at få opfyldt sine individuelle behov, end at familien fx spiser sammen
  • Dermed er det på bekostning af familiefællesskabet, at man plejer sine egne interesser
  • Fællesskabet betyder stort set ingenting
 • Socialt akvarium
  • Familiemedlemmerne tilbringer meget tid sammen, men de foretager sig ikke rigtig noget sammen
  • Det kan fx være hvis en sidder og ser fjernsyn, en anden sidder med sin computer, og en tredje sidder og spiser

Familien i landbrugssamfundet:

 • Familiens traditioner gik i arv fra generation til generation(både job og social status), det var svært at bryde ud af ens sociale arv/ændre sin samfundsmæssige placering
 • Familien var tæt knyttet sammen i et arbejdsfællesskab, hvor familiemedlemmerne var afhængige af hinanden for at overleve, alle hjalp til
 • Det var vigtigt at få mange børn, da børnene skulle hjælpe til med at arbejde
 • Socialiseringen fandt næsten udelukkende sted i familien, dog kunne kirken og skolen også have lidt indflydelse, sønnerne efterlignede deres fader, og døtrene deres moder
 • De fleste ægteskaber var fornuftsægteskaber, dvs. det var en praktisk foranstaltning

Familien i industrisamfundet:

 • Familiemedlemmerne var også her økonomisk afhængige af hinanden
 • Far arbejdede ofte på en fabrik, mens mor gik derhjemme(det blev set som en nedværdigelse, hvis konen skulle ud på arbejdsmarkedet), og børnene var ikke længere en nødvendig del af arbejdsfællesskabet
 • Børnetallet faldt under industrialiseringen, dels fordi børn ikke længere var en nødvendighed, og dels fordi der ikke var meget plads i de små lejligheder
 • Familien havde stadig en stor rolle i socialiseringen, dog blev det almindeligt med 7 års skolegang, og derfor fik skolen også stor betydning
 • Ægteskabet var fortsat baseret på mange traditioner

Familien på vej ind i informationssamfundet:

 • Familien er blevet økonomisk uafhængige af hinanden
 • Reproduktion behøver ikke længere at foregå i et traditionelt familiemønster
 • Børnene bliver passet udenfor hjemmet, og socialiseringen sker derfor på mange forskellige arenaer/fra mange forskellige steder
 • Det er i dette samfund stort set kun følelserne der knytter familierne sammen, og er disse ikke til stede, er det blevet nemmere at udskifte partneren
 • Man taler om, at familien er blevet funktionstømt