Dansk økonomi og vækst

Forklar med udgangspunkt i bilag 3, hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012.

Ved automatiske stabilisatorer forstås elementer der har en stabiliserende virkning på samfunds-økonomien, og som dermed lægger en dæmper på konjunkturudsving. Effekten sker automatisk, uden at der kræves yderligere politiske indgreb. Af eksempler på automatiske stabilisatorer i Danmark kan nævnes dagpengesystemet og skattesystemet.

I Danmark har vi forholdsvis høje dagpengesatser. Dette vil i en lavkonjunktur være med til at stimulere efterspørgslen. Årsagen hertil er, at i perioder med lavkonjunktur, hvor der bliver flere arbejdsløse, mindsker dagpengesystemet de arbejdsløses indkomstnedgang, hvilket ligeledes må forventes at betyde en mindre forbrugsnedgang og dermed også en mindre nedgang i efterspørgslen og produktionen.

Skattesystemet vil under en højkonjunktur lægge en dæmper på efterspørgslen. Årsagen hertil er det høje danske skattetryk. Dette bevirker, at en stor del af den ekstra indtægt virksomheder og privatpersoner oplever under en højkonjunktur, går til staten i stedet for til fx ekstra privatforbrug.

I 2006-2008 oplevede man i Danmark overskud på den offentlige saldo, og i 2009 samt 2010 oplevede man underskud på den offentlige saldo, jf. bilag 3. Der forventes i 2011 og 2012 en yderligere forringelse af den offentlige saldo. Således har det høje skattetryk betydet en yderligere positiv påvirkning af den offentlige saldo i årene 2006-2008 og samtidig lagt en dæmper på væksten. Og i 2009 samt 2010 har de høje dagpengesatser betydet en betydelig negativ påvirkning af den offentlige saldo, grundet at man har måttet udbetale en større mængde dagpenge. Samtidig har dette dog holdt gang i forbruget, og begrænset den negative påvirkning af BNP-væksten. Det samme forventes at gøre sig gældende i 2011 og 2012.

Flere danskere låner penge

Der er ingen tvivl om at der er kommet en større efterspørgsel efter privatlån, hvor danskerne har fået lettere ved at låne penge i bankerne, men ofte så har bankerne nogle strenge krav og derfor opstår der flere og flere lånesider som bedriftslån.info som på vilkår ofte kan slå bankerne, hvilet gør at der bliver holdt gang i forbruget selvom væksten i Danmark ikke nødvendigvis følger med. Det er naturligvis kun et kunstigt åndedræt som ikke holder evigt, men det er ikke altid at man kan se det på danskernes privatforbrug hvis der er lavkonjunktur, lige med det samme.