Vigtigt

Begynd aldrig sætninger med ord som: altså, dog, mens

Fx:

Dog har denne løntilbageholdenhed medført, at forbruget og investeringerne ikke er steget tilsvarende”

Burde i stedet hedde:

“Denne løntilbageholdenhed har dog medført, at forbruget og investeringerne ikke er steget tilsvarende”

Brug ikke talesprog som fx comeback, halter

Skriv ikke år foran et årstal

Fx:

År 2005

Burde i stedet bare hedde:

2005

Hvis man er i tvivl, så skriv sandsynligvis

Simpelt og direkte sprog, ikke fyldord osv., gør det kortere

Korte præcise sætninger, og så brug punktum noget mere

Husk ligge/lægge, lagde/lå osv.

Skriv ikke fx,

Blandt fordelene ved…

Skriv i stedet,

De væsentligste fordele er…

Eller fordelene er…

Aldrig skriv dels, uden at det bliver efterfulgt af endnu et dels

Skriv mere aktivt

Skriv lidt men godt

Dispositionen er vigtig