Transmissionsmekanismen

Transmissionsmekanismen

  • Den mekanisme der gør, at renten har betydning i realøkonomien
  • Det der sker fra renten ændres i den finansielle sektor, til det kommer ud i samfundet
  • Hvis man sætter renten ned, gør det billigere for bankerne at låne penge til at låne ud til forbrugerne
    • Det gør ikke nødvendigvis at forbrugerne vil låne flere penge, så transmissionsmekanismen er sat lidt ud af spil
    • Det er det som ECB har gjort, men det lykkedes ikke rigtig

Crowding in

Crowding out