Økonomisk politik

Konjunktursvingninger

 • Økonomien og BNP svinger hele tiden op og ned

Højkonjunktur

 • Økonomisk opsving
 • Økonomisk vækst på mere end 2,5%

Lavkonjunktur

 • Økonomisk krise
 • Økonomisk vækst under 1,5%

Subprime-/finanskrisen

 • Finanskrisen i 2008
 • Subprime lån, lån med ingen rente i starten, stigende ydelse over tiden, husejer må omlægge lån, omlægning af lån kræver stigende huspriser, så man får mere friværdi, så når huspriserne falder, går det galt
 • Eks.
Før: Nu: Låneomlægning
Huspris: 2.000.000 Huspris: 3.000.000 2.400.000-1.600.000
Lån(80%): 1.600.000 Lån(80%): 2.400.000 800.000(kontant)
Friværdi = 400.000 Friværdi: 600.000

Offentlig sektor

 • Kommuner
 • Regioner
 • Staten     – Finanspolitik

Økonomiske politiker

 • Finanspolitik
 • Pengepolitik
 • Indkomstpolitik
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervspolitik
 • Handelspolitik
 • Valutapolitik
 • Miljøpolitik

 

Finanspolitik

Ved finanspolitik benyttes statens indtægter(skatter, moms osv.) og udgifter til at påvirke den samlede efterspørgsel, på denne måde påvirkes produktionen, beskæftigelsen og betalingsbalancen

Stram finanspolitik

 • Indtægter stiger – udgifter falder
 • Efterspørgslen falder – produktionen falder, beskæftigelsen falder
 • Importen falder
 • Stram finanspolitik benyttes når vi har høj inflation, dårlig betalingsbalance eller stort underskud på de offentlige finanser

Lempelig finanspolitik

 • Indtægter falder – udgifter stiger
 • Efterspørgslen stiger – produktionen stiger, beskæftigelsen stiger, BNP stiger
 • Betalingsbalancen forringes via større import
 • Offentlige finanser bliver dårligere da indtægterne stiger og udgifterne falder
 • Der er risiko for større inflation
 • Lempelig finanspolitik benyttes når økonomien er præget af lav vækst i produktionen og høj arbejdsløshed

Vækst- og stabilitetspagten

En aftale mellem især eurolandene, men Danmarks har også forpligtet sig til at overholde den. Følgende krav skal opfyldes:

 1. Underskuddet på de offentlige finanser må højst udgøre 3% af BNP
 1. Den offentlige gæld må højst udgøre 60% af BNP

Pengepolitik

 • Regulering af rente, kreditmuligheder og pengemængde
 • Formål: Styring af den samlede efterspørgsel i samfundet og dermed produktion, beskæftigelse, betalingsbalance, offentlige finanser og inflation ( øk. mål ) samt valutabevægelser

Rente

 • Prisen på penge
 • Renteniveauet i Danmark bestemmes af:
  • Nationalbankens pengepolitik: Til hvilken rente kan bankerne låne penge i nationalbanken
  • Udlandets rente: Lavere rente i udlandet end i Danmark vil gøre det attraktivt at placere penge i Danmark, hvorved renten herhjemme vil falde
  • Inflation i Danmark: Prisstigninger vil gøre at dem der låner penge ud vil kræve en højere rente som kompensation for prisstigningerne
  • Tilliden til den danske krone: Lav tillid til den danske krone vil betyde at udlandet vil kræve en højere rente når de placerer penge i Danmark

 

Stram pengepolitik

 • Nationalbanken sætter en høj rente, så det bliver dyrere at låne penge
 • Samtidig får du også mere for de penge du har i banken
 • Renten stiger – investeringer og forbrug falder – efterspørgsel falder – produktion falder – beskæftigelsen falder – betalingsbalancen forbedres(vi importerer ikke så meget) – inflation dæmpes – kronen styrkes(det bliver attraktivt for udlandet at placere penge i Danmark, og efterspørgslen på kroner stiger, dermed stiger prisen på kroner også)
 • Det går skidt for økonomisk vækst og beskæftigelse
 • Det går godt for betalingsbalancen og stabile priser
 • Bruges når økonomien er præget af høj inflation, dårlig betalingsbalance, mangel på arbejdskraft fx ved en højkonjunktur. Kronen svækket.
 • http://ioa1.systime.dk/typo3temp/pics/59545db6df.png

Lempelig pengepolitik

 • Nationalbanken sætter en lav rente, og det bliver billigere at låne penge
 • Samtidig får du også mindre for de penge du har i banken
 • Renten falder – investeringer og forbrug stiger – efterspørgsel stiger – produktionen stiger – beskæftigelsen stiger – betalingsbalancen forringes via større import – risiko for større inflation
 • Bruges når økonomien er præget af lav vækst i produktionen og høj arbejdsløshed fx ved lavkonjunktur

Pengepolitiske instrumenter

 • Nationalbankens renter(diskonto, udlånsrente, foliorente)
 • Køb/salg af indskudsbeviser til bankerne

Foliokonto: En konto som banker har i nationalbanken

Indkomstpolitik

 • Begrænsning af udvikling i løn, avancer og priser
 • Formål: forbedring af konkurrenceevnen ved fx ingen eller lave lønstigninger
 • Eksempler: lønstop, henstillinger, lønrammer, forlængelse af overenskomster
 • Indkomstpolitik benyttes når betalingsbalancen er dårlig, ved lav økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, høj inflation

 

Valutapolitik

 • Indgreb  valutakursen(ændring i kronens værdi overfor andre valutaer
 • Handler om at devaluere(nedskrivning af valutaen/fald i valutaens værdi) og revaluere(at opskrive valutaen/valutaens værdi stiger)
 • Devaluering af kronen, nedskrivning af kronens værdi
  • Benyttes til at forbedre konkurrenceevnen
  • Benyttes fx når der er lav økonomisk vækst, stor arbejdsløshed, dårlig betalingsbalance
 • Revaluering af kronen, opskrivning af kronens værdi
  • Benyttes til at formindske inflation
  • Benyttes fx hvis landet har stort pres på priserne
 • Formål, af forbedre konkurrenceevnen(devaluering), eller formindske inflation(revaluering)

Valutakurs

 • Prisen i danske kroner på 100 enheder af en udenlandsk mønt
 • Eks. 100 euro = 746 danske kroner