Monetarisme og Keynesianisme

Monetarisme

Blev startet af en række økonomer fra Chicago, med Milton Friedmann som frontfigur.

I monetarismen mener man, ligesom neoklassikerne, at økonomien er selvregulerende. Dvs. at produktion og beskæftigelse af sig selv når frem til ligevægtsniveauer. Og et lands økonomi styres derfor mest effektivt ved, at man kontrollerer pengemængden, uden at røre for meget ved det finanspolitiske.

Så mener monetarister at inflation er skadeligt for samfundet, og det er derfor vigtigt med et stabilt inflationsniveau.

 

Hvad mener monetaristerne er årsagen til at kriser opstår?

De fleste økonomer mener at bolig markedet i USA udløste finanskrisen. Uansvarlige politikere er ansvarlige for at kriser opstår, da de ikke skal bestemme så meget, fordi markedskræfterne regulerer sig selv. Kriser vil opstå naturligt, fordi folk bliver uenige.

 

Hvordan vil monetaristerne løse en økonomisk krise?

Den monetarisktiske hovedopfattelse er at samfundsøkonomien er selvregulerende, markedskræfterne vil løse de samfundsøkonomiske problemer af sig selv.

Løsningen på krisen er ifølge monetaristerne, er at lade markedsmekanismen virke, når lønningerne og priserne er presset ned vil der automatisk komme gang i efterspørgslen, og dermed vækst. Ved arbejdsudbud, vil det presse lønninger ned

Milton Friedmann

Født 31. juli 1912 og død 16. november 2006. Kendt for at være frontfiguren bag monetarismen, og anses for værende monetarismens fader. For bl.a. dette arbejde modtog han i 1976 nobelprisen i økonomi. Hans teorier kan bl.a. læses i hans bog Free to Choose, som omhandler frihed, økonomisk, politisk og personlig. Den var blandt de bedst sælgende bøger i USA det år den kom ud, og dannede bagrund for en tv-serie. Han har desuden arbejdet som en af Reagans nærmeste økonomiske rådgivere, og har for det arbejde han udførte der, modtaget en Presidential Medal of Freedom, ligesom han også har modtaget en National Medal of Science. Så han er en yderst prisbelønnet mand.

 

 

 

Keynesianisme

Denne tankegang går ud på, at man mener samfundsøkonomien ikke er selvregulerende, og dermed ikke er i stand til selv at sikre efterspørgslen i samfundet, samt sikre at alle er i arbejde. Og keynesianister mener derfor, at staten skal øge efterspørgslen, da de mener denne har stor betydning for arbejdsløsheden.

De mener også, at samfundets samlede efterspørgsel efter varer og tjenester, er den drivende kraft i samfundsøkonomien.

Hvad mener keynesianerne er årsagen til at kriser opstår?

Kriser opstår efter et længere stykke tid, hvor outsourcing og korruption spiler en stor rolle. Der vil næsten altid opstå ubalance om udbud og efterspørgsel. KRISER ER UUNDGÅELIGT.

Korruption ødelægger udbud og efterspørgsmål. Ødelægger markedsmekanismen.

 

Hvordan vil keynesianerne løse en økonomisk krise ?

Mener at markedsøkonomien er en ufoudsigelig og ustabil størrelse hvor periodisk arbejdsløshed forekommer. De har ikke tillid til markedet som selvregulerende og er proaktive finanspolitik

De er af den opfattelse at ekspansiv finanspolitik får økonomien på rette kurs igen.

Skattelettelser er gavnlige fordi det kan sætte skub i forbruget hos den enkelte, forbruget kan ydermere forøges hvis de laveste indkomstgrupper i samfundet får udbetalt flere overførsler, i form af kontanthjælp.

 

John Maynard Keynes

Født 5. juni 1883 og død 21. april 1946. Han er manden bag teorien om keynesianismen, og regnes af nogle som grundlæggeren af moderne markedsøkonomi. Og hvorimod datidens økonomer mente, at man skulle føre en laissez-faire politik, hvor staten blandede sig så lidt som muligt i det økonomiske liv, så mente Keynes lige omvendt, at markedet ikke kunne klare sig selv, og at staten derfor skulle blande sig.

Storhedstiden for hans teori siges at have været fra slutningen af anden verdenskrig, til i starten af halvfjerdserne.

Privat var Keynes optaget af kunst og teater. Han var efter sigende homoseksuel, men var på trods af det, gift med en russisk balletdanserinde. Og så var han med til at forhandle Versaillestraktaten på plads.