Konkurrenceevne (c niveau)

Konkurrenceevne

Et lands betydning på det globale marked, er først og fremmest afhængig af landets konkurrenceevne(og størrelse). Danmark er på trods af deres størrelse dominerende på områder som insulin, svinekød, container-transport, vindmøller osv. Danmark gør sig især gældende på områder som kvalitet, originalitet, forskning, miljøsikkerhed, design osv.

Faktorer der indgår i et lands konkurrenceevne

 • Pris
 • Kvalitet
 • Forskning
 • Udvikling
 • M.m.

Der skelnes mellem priskonkurrence og strukturel konkurrence.

Priskonkurrenceevne

 • Hvad et lands varer koster på verdensmarkedet i forhold til andre landes varer
 • Undersøges ved at se på følgende:
  • Lønninger
  • Produktivitet
  • Valutakurser

Lønudviklingen

 • Er en vigtig omkostning/faktor ved produktion, jo lavere løn, jo mindre omkostninger, jo bedre konkurrenceevne
 • Danmarks lønomkostninger pr. time er blandt de højeste i verden, og de er logisk nok også steget meget i forhold til gennemsnittet i verden, gennem de seneste mange år
 • Lønomkostningerne fortæller noget om omkostningsniveauet
 • Skal man se på om konkurrenceevnen forbedres eller forværres skal man se på om lønomkostningerne stiger i forhold til andre lande
 • Lønomkostningerne kan stige i takt med at arbejdsløsheden falder, mens de kan falde i takt med at arbejdsløsheden stiger

Produktivitet

 • Er produktion pr. mand  pr. time
 • Fortæller hvor effektiv produktionsfaktorerne anvendes
 • Handler fx om at vi i Danmark, på trods af at dansk arbejdskraft er fem gange så dyrt som tjekkisk, godt kan konkurrere med Tjekkiet, hvis blot vi er mere effektive
 • Produktivitet = produktion pr. år/antal arbejdstimer pr. år
 • Jo bedre produktivitet, jo bedre konkurrenceevne
 • Et lands produktivitet = BNP(eller BVT) opgjort i faste priser/ antal beskæftigede

Valutaudvikling

 • Prisen på kronen er med til at bestemme prisen på danske produkter i udlandet, falder kronen i værdi, bliver det billigere at købe danske varer
 • Dvs. hvis kronen bliver mindre værd over for andre valutaer, forbedres konkurrenceevnen

Den strukturelle konkurrenceevne

 • Rammebetingelser, de betingelser og vilkår der er i landet er her i landet for virksomheder
 • Eksempler på rammebetingelser der har betydning for konkurrenceevnen:
  • Hvor god er den service, som virksomhederne kan få fra den offentlige sektor
  • Hvor veluddannet og mobil er arbejdskraften
  • Hvor hensigtsmæssige er de regler og love, som forbrugerne g virksomhederne er underlagt
  • Er der gode finansieringsmuligheder til opstart af nye virksomheder i samfundet
  • Er der et godt samspil mellem virksomhederne
  • Kan virksomhederne få andel i nye forskningsresultater
 • Er disse rammebetingelser gode kan virksomhederne, trods et højere omkostningsniveau, klare sig i den internationale konkurrence. Det vil ske ved at der konkurreres på områder som:
  • Kvalitet og design
  • Produktudvikling og forskning
  • Markedsføring og salgsindsats
  • Leveringsbetingelser
  • Uddannelsesniveau
  • Den offentlige sektors serviceniveau