Inflation (a niveau)

Vi ønsker en inflation tæt på men under 2%

En lav inflation ønskes, da en høj inflation vil forringe dansk konkurrenceevne

Desuden ændrer en høj inflation på/forvrider indkomst- og formueforholdene i Danmark

Værdien af gæld vil over tid blive udvasket

Relativt set vil gælden nemlig komme til at betyde mindre, værdien af gælden vil blive mindre, da priser, lønninger osv. stiger

Dermed vil en høj inflation være de der har stiftet meget gæld til gode, og det er man ikke interesseret i, da man ikke er interesseret i at forfordele folk med gæld

Og de der vil have sværest ved at klare en høj inflation vil være de lavest lønnede, de på overførselsindkomster osv.

Dvs. en høj inflation vil være til ulempe for de svageste

Pointen:

Henover de sidste 30-40 år, er hele den vestlige verden gået fra at have høj inflation, til at blive et lavinflationssamfund

Dvs. inflationen er bare faldet og faldet, og er nu meget lave

I Danmark var inflationen fx meget høj i 70’erne

I øjeblikket har vi en inflation på lige over 0%, ca. 0,2-0,3

Det er historisk lavt, og jo også lavere end ambitionen

Det er et problem, for vi er tæt på deflation

Hvad fanden skal vi gøre, der føres jo i forvejen meget lempelig pengepolitik

Den lave inflation er drevet af de faldende oliepriser

Efterspørgselsinflation

Øget efterspørgsel skaber øgede priser

Omkostningsinflation

Man refererer til lønninger

Dvs. lønningerne stiger, det giver så stigende lønomkostninger, og vil tvinge virksomhederne til at hæve priserne

Inflation i forhold til et udbudschok

OPEC-landene slutter sig sammen om at producere/regulere olien, prisen på olie stiger markant

Prisen på olie er et godt eksempel, da den har betydning generelt set for prisindekset/inflationen

Importeret inflation

Eksempel: Der er høj inflation i Tyskland, Danmark samhandler meget med Tyskland, dvs. de ting vi importerer afspejler prisstigningerne i Tyskland, så stigninger på fx halvfabrikata, råvarer osv. som vi importerer til Danmark, vil også afspejle sig i Danmark

Stigninger i inflationen grundet pengemængden

Monetarister, hvis vi fordobler pengemængden, så bliver pengene halvt så meget værd

Pengemængdens betydning,

Eksempel: vi øger pengemængden, dette vil forplante sig til øget efterspørgsel og øget inflation, siger monetaristerne

Men den holder ikke, for selvom nationalbanken øger pengemængden, betyder det ikke nødvendigvis at folk bruger flere penge

Dvs. dette har mindre og mindre betydning

Gennemsnitligt er der deflation i Euroområdet

Hvad gør vi?

Landene har ikke råd til at føre aktiv finanspolitik, og der er allerede lempelig pengepolitik

Et stort problem for centralbankerne

Phillipskurven

Der er en sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed

Hvis vi skal have en lav arbejdsløshed, bliver det på bekostning af inflationen

Der vil ifølge Phillipskurven være en 1 til 1 sammenhæng

Sådan hænger det dog ikke helt sammen, har det vist sig senere hen

Så vi siger fuck dig Phillips

Men alligevel giver den dog lidt mening, forstået på den måde, at hvis vi vil have arbejdsløsheden ned under det minimale niveau, går det ud over inflationen