Blandet

Ordet økonomi betyder at føre husholdning, hvilket vil sige at få pengene til at slå til, at bruge dem fornuftigt

Inflation, vil sige at priserne stiger, inflation kan ske ved at udbuddet er for lille i forhold til efterspørgslen, er farligt for samfundet, da det bl.a. svækker vores konkurrenceevne på det internationale marked

Deflation, prisfald, kan være farligt, da folk så venter med at købe, da de forventer større prisfald, hvilket giver virksomhederne mindre indtægter osv. Deflation gør det også dyrere at låne

Multiplikatoreffekten, er det at penge kan blive til flere penge, dvs. investerer regeringen 100 mia. i en ny bro, kan de vokse til en stigning i BNP på 500 mia. pga. de job der bliver skabt, hvilket gør at folk får penge som de kan forbruge osv.  

Stabile priser, skaber tillid

Produktionsfaktorer, det der skal til for at producere, dvs. råvarer, arbejdskraft og maskiner

Samfundsøkonomi, handler om at anvende produktionsfaktorerne bedst muligt, med henblik på at producere de varer som folk ønsker, samt at det sker på en måde så miljøet skånes mest muligt, og endeligt handler det om hvordan varerne fordeles, skal de deles ligeligt, eller fortjener nogle at få mere end andre

Hvordan varerne(og især penge) fordeles er et spørgsmål om politik og ideologier

Socialisme, den socialistiske ideologi går ud på at vi alle er lige, og derfor skal have delt penge osv. ligeligt imellem os, uanset hvor meget man arbejder

Liberalisme, den liberalistiske ideologi går ud på at den enkelte skal kunne klare sig selv, og jo mere man arbejder, jo mere skal man selvfølgelig have

Samfundsøkonomiske mål, mål for samfundet, der prøver at tilgodese alle

  • Fuld beskæftigelse, ved en arbejdsløshed på 3-4 procent er der tale om fuld beskæftigelse, dette betyder øget produktion, flere penge, dette betyder for de folk der har et job at de kan forsørge sig selv, det betyder øget livskvalitet, det giver tilværelsen indhold, og så betyder det flere penge i statskassen, da de ikke skal betale så mange offentlige ydelser, men derimod får flere penge ind i form af skatter, der er ca. 150.000 arbejdsløse i Danmark(5-7%)
  • Større hensyn til miljøet, er vigtigt da f.eks. udledning af drivhusgasser kan medføre til stigende temperaturer som i værste fald totalt vil ændre den jord vi lever på i dag i form af øget vandstand, tørke osv. ting som skovfældning er også vigtigt, da vi ellers mister jordens mange skove som er yderst vigtige, og så er det også vigtigt ikke at forbruge alle jordens fossile brændstoffer,
  • Stigning i produktionen, mere produktion betyder flere arbejdspladser, flere penge, og mere velfærd, måles ved hjælp af BNP
  • Stabile priser, det er vigtigt at undgå inflation, da det vil medføre mindre køb fra virksomheder og private, samt usikkerhed da man ikke ved om priserne vil stige, og så vil det også medføre at udlandet ikke vil købe så meget(eksporten vil falde), man vil have lav inflation(højst 2%)
  • Balance på valutaregnskabet, vigtigt at vi eksporterer mere end vi importerer, så vi ikke får opbygget en udlandsgæld til andre lande
  • Rimelig social fordeling af goderne, betyder at vi hjælper arbejdsløse osv. i form af offentlige ydelser
  • Økonomisk vækst, der skal gerne være en vækst i BNP på 2,5% om året(så er man i højkonjunktur), i Danmark er væksten kun på ca. 1%

 

  • Balance på statens budget(er ikke med i bogen, men er stadig vigtig, når man skal se på et lands økonomi)

I Danmark har vi underskud på statens budget, hvilket især skyldes at vi har så mange arbejdsløse

 

ECB, europæiske centralbank

Realløn, lønnen i forhold til inflationen

Definition på BNP: Et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser i et år

  • Der skal gerne være en vækst i BNP på 2,5% pr. år, så er man i højkonjunktur