Arbejdsmarkedspolitik (a niveau)

Arbejdsmarkedspolitik

Flexicuritymodellen, meget vigtig

Forskellen på finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitik

Finanspolitik

 • Påvirker på kort sigt
 • Stimulerer efterspørgslen på kort sigt

Arbejdsmarkedspolitik

 • Ændrer ved den grundlæggende struktur

Ved arbejdsmarkedspolitik er udbuddet og mobilitet vigtigt

Efterspørgslen kan påvirkes via løntilskud, flex-jobordning osv.

Udbuddet

DA styrer arbejdsmarkedspolitikken under budskabet om, at vi skal øge udbuddet af arbejdskraft, DA har sat dagsordenen

Rigeligt udbud af arbejdskraft, og med de rigtige kvalifikationer

Det store problem er ældrebyrden

Dagpengereformen, tilbagetrækningsreformen, er begge forsøg på at booste arbejdsudbuddet

Tilbagetrækningsreformen

 • Hæver efterlønsalderen og folkepensionsalderen, hvilket vil hæve udbuddet af tilgængelig arbejdskraft

Dagpengereformen

 • Forkorter dagpengeperioden fra 4 til 2 år
 • Efter de 2 år hedder det aktivering
 • Tvinger folk til at gå ud og finde et arbejde

Mobiliteten

Mobilitet, er i stand til at flytte hen til hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

 • Har noget at sige i forhold til mobiliteten

Den geografiske mobilitet

 • Giver skattefradrag for at køre

Faglig mobiliteten, denne er AE helt vilde med

 • Man øger efteruddannelsen, for at undgå flaskehalse
 • Og for at undgå et mixmatch mellem efterspørgslen og udbuddet efter arbejdskraft

Opkvalificering/uddannelse mindsker strukturarbejdsløsheden

Strukturarbejdsløsheden er faldet fra 14 til 3-4 siden slutningen af 90’erne, altså er det en succeshistorie

Strukturarbejdsløshed, den arbejdsløshed der er, uden påvirkning af konjunkturerne

Det danske arbejdsmarked er meget mobilt

 • Skyldes flexicurity,
 • Flex, er let at ansætte og fyre folk
 • Security, sikkerhedsnet i forbindelse med ledighed
 • Tilgangen og afgangen på det private arbejdsmarked ligger lige under en tredjedel, dvs. en tredjedel skifter arbejde hvert år, det er meget højt

Fordelen ved den høje jobmobilitet er, at virksomhederne kan få den arbejdskraft man har brug for, og det er lettere at tilpasse sig konjunkturerne

Arbejdskraften finder lynhurtigt hen hvor efterspørgslen er