Team og Lederroller

Team

Definition:

 • En gruppe af personer, der arbejder sammen for at opnå et fælles mål inden for en given tidsramme.

Teamet har:

 • samlet set  en række kompetencer, som er nødvendige
 • ikke nødvendigvis alle kompetencer for at opfylde målet

Vigtigt:

 • At alle opgaver og roller bliver varetaget
 • At få de kompetencer der skal til, og som teamet ikke nødvendigvis besidder

 

Flere veje til kompetenceafklaring

– Udvælgelse af teammedlemmer der har dokumenterede kompetencer fra tidligere arbejder.

– Personlighedstests

– Uddannelse og træning samt oplæring (herunder ”initialoplæring”)

 

 

Belbin testen

Dr. Meridith Belbin (født 1926)

 

Dr. Meridith Belbin foretog fra 1971-80 omfattende analyser af sammensætning og udvikling af teams på Henley Management College.

 

I 9 år analyserede og observerede Belbin hvad der lå til grund for, om et team var succesfuldt eller fiasko og undervejs blev 120 ledelsesgrupper dannet og bedømt ud fra deres økonomiske resultater.

Forskningen resulterede i to konklusioner:

 • Der blev identificeret 9 forskellige teamroller med deres adfærdsmønstre, hvilket inkludere deres styrker og tilladelige svagheder
 • Ud fra kombinationen af de 9 forskellige teamroller er det muligt at forudse hvorvidt teamet vil blive en succes

Ifølge Belbin er forudsætningen for et effektivt teamarbejde at alle teamroller er repræsenteret i teamet og i tilfælde af, at ikke alle teamroller er dækket skal teammedlemmerne i fællesskab være bevidste om den/de manglende teamroller, for derved at få udfyldt den manglende teamrolle.

 

En god løsning på manglende teamroller er rekruttering.

 

Belbin

Adizes lederroller

Dr: Ichak Adizes (født 22. oktober 1937)

B.A: Økonomi og politik (Hebrew University) (1963)

M.B.A: Colombia University (1965)

Ph.D.: Columbia University, New York (1968)

Professor i Managerial Studies og Management, USA

4 lederroller: P A E I

 • Producenten
 • Administratoren
 • Entreprenøren
 • Integratoren

 

Adizes

 

HUSK:

Adizes peger på, at alle fire egenskaber i stærkeste form ikke optræder i en og samme person, men at de fleste ledere oftest er i besiddelse af alle egenskaber i en mindre grad, samtidig med at en af de fire er stærkt repræsenteret, eksempelvis i formen pAei.

Samtidig antyder Adizes, at der indbyrdes mellem de fire egenskaber kan opstå konflikter.

Oftest optræder konflikten mellem personer med stærk repræsentation af pAei og paEi.

Det betyder, at der er en mulig konflikt mellem ”Administratoren” og ”Entreprenøren”, altså mellem det klassiske stabile og det nye usikre.

 

 

Konflikter

Definition:

 • Konflikt:
  Begreb, der dækker over en mangfoldighed af uoverensstemmelser
  (af fx psykisk, ægteskabelig og arbejdsmæssig art, samt organisatoriske, etniske og politiske stridigheder.)

(Gylendals Encyklopædi)

En alment accepteret definition, der dækker alle konflikttyper, findes ikke.

 

Positive sider:

 • Vigtigt med konflikter (forskellighed) for at skabe dynamik og fremdrift
 • Forskellig baggrund, ideer, interesse, roller og kompetencer.
 • Giver baggrund for udviklingspotentiale à Synergieffekt (2+2=5)

Negative sider:

 • Uenighed kan føre til konflikter (stridigheder)
 • Kan blive så store at gruppen/teamet ikke selv kan løse dem.
 • Kan ødelægge samarbejdet om et projekt.
 • Kan føre til brud mellem virksomhedsejere.