Introduktion til innovation

Oplevelsesøkonomi/oplevelsessamfundet

 

Kreativ destruktion

 • Er altødelæggende for de virksomheder der ikke er i stand til at se det ske
 • Ødelægger markedet for alle andre

 

Henry Ford: “Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede sig, så havde de sagt en hurtigere hest”.

 

Steve Jobs: Spurgt til om han laver markedsundersøgelser, “nej, for kunderne ved ikke hvad de vil have, før viviser dem det”.

 

Hvad er innovation?

Definition: At gøre nye ting, eller gøre ting der allerede er gjort på en ny måde.

 

Hvorfor innovation?

Fordi Danmark er:

 • Et lille land – uden råstoffer
 • Et land med stor ”Knowhow” på forskellige områder
 • Et land der er afhængig af eksport og turisme

 

 

Theo Jansen, Kinetic Sculpteres:

http://www.youtube.com/watch?v=OR_-Y-eIlQo (02:41)

Erhvervs og selskabsstyrelsen, Danmark, Bæredygtig Innovation del 1: http://www.youtube.com/watch?v=LrKyckfYbNg   (08:06)

Erhvervs og selskabsstyrelsen, Danmark, Bæredygtig Innovation del 2:

http://www.youtube.com/watch?v=MJ1uAySyIrE&feature=relmfu  (07:50)

”Be my Eyes” (udsendelse fra DR1-Penge fra 1. maj)

http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-49#!/  (26:13)

 

 

Joseph A. Schumpeter

 • Joseph A. Schumpeter, (Joseph Alois Schumpeter)
 • 8.2.1883 – 8.1.1950
 • Østrigsk-Amerikansk økonom
 • Professor ved universiteter i:
  • Graz 1911-25,
  • Bonn 1925-32
  • Harvard University 1932-1950.
 • Schumpeter er mest kendt for sine analyser af, hvordan kapitalismen fungerer og udvikler sig, som han præsenterede i Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1912).
 • Det karakteristiske for en kapitalistisk økonomi er ifølge Schumpeter den måde, den til stadighed fornyer sig på.
 • Schumpeter regnes for en af ophavsmændene til begrebet Innovation på et teoretisk plan

 

Opererer med 3 begreber for innovation:

 

Radikal innovation:

 • Gøre ting anderledes:
 • Har revolutioneret brancher, eller samfund.
 • Virksomheder har hurtigt måtte tilpasse sig eller ændre kurs, for at overleve

 

Inkrementelle innovation:

 • Gradvis fornyelse
 • Nytænkning af ”noget” der allerede findes
 • Forbedring af produkter, services eller processer.
 • I dag er de fleste innovationer inkrementelle.

 

Kreativ destruktion:

 • En radikal innovation der på samme tid skaber noget nyt – og ødelægger noget eksisterende.

Eksempler:

 • Computeren vs skrivemaskinen
 • Internet og mobiltelefoner vs Brevpost

 

 

 

Peter F. Drucker

 • Forskeren og tænkeren Peter F. Drucker (1909-2005)
 • En vigtig person i innovationshistorien.
 • Udforskede nysgerrigt og vedholdende det fremspirende videnssamfund i det 20. århundrede og dets betydning for mennesker, virksomheder og samfund.
 • Har skrevet om så forskellige erhvervstemaer som:
  • Innovation,
  • Ledelse og organisationsudvikling,
  • Politik og demokrati.
 • Betragtede menneskets evne til at foretage bevidste valg som det væsentlige.
 • Er kendt for at kalde virksomheders vigtigste mission at “opfylde kundebehov” snarere end at arbejde for profi.

 

7 årsager til innovation

 

Ikke forventede muligheder for udvikling:

 • Virksomheden får en mulighed, fordi noget uventet sker.

Eksempel:

 • ”Vildmosekartoflen” er en udløber af at Store Vildmose skulle udlægges som rekreativt område for køer med tuberkulose.
 • Det blev opdaget at højmosens tørv var særdeles god til dyrkning af rodfrugter.

 

Uoverensstemmelser og fornuftsstridigt:

 • Når noget ikke svarer til vores forventninger eller ikke passer ind i et mønster – kan det pludselig give  mulighed for udvikling..

Eksempel:

 • Afskaffelse af affald à genbrugsprodukter
 • Kontant betaling med mønter/sedler à Betalingssystemer (dankort 1983)

 

Behov for ændringer i processer:

 • ”we make it easy for you”  (citat virksomheden ALVAC.)

Eksempel:

 • ALVAC revolutionerer måden at lægge fliser på, nu foregår tunge løft med en vacum kran, i stedet for manuelle løft.
 • Samlebåndet i industrien à mere effektiv produktion
 • Mobiltelefonen à kommunikation mellem mennesker

 

Ændringer i markedet:

 • Når betingelser for  produkters afsætning og kunders forventninger ændrer sig, er der brug for innovation.

Eksempel:

 • Internettet ændrede måden at handle på.
 • Online shops
 • Auktioner
 • Undervisning (over store afstande)
 • Virtuelle møder

 

Demografiske ændringer:

 • Bl.a. Ændringer i aldersfordeling i de enkelte lande og verdensdele.

Eksempel:

 • Nye markedsmuligheder i at forstå og reagere på alderssammensætningen i markedet.
 • Ældre: længst mulig i eget hjem, hjælpemidler til øget mobilitet.

 

En anden måde at se tingene på:

 • Produkter, teknikker og processer der er udviklet til et formål og som det er vanskeligt at se brugt anderledes à pludselig bruges disse på en anden måde.

Eksempel:

 • Landbrug opfattes traditionelt som fødevareproduktion.
 • Nye måder: Produktion af brandstof, plastic og medicin m.v.

 

Ny viden:

 • En klassiker og en sværvægter – mange opfatter som den  vigtigste årsag til innovation – har ændret en hel industri eller skabt nye markeder.

Eksempel:

 • Viden om aerodynamik – blev til flyvemaskiner
 • Viden om energiudvikling – blev til brændstofdrevne kørertøjer.
 • (Det tager som regel lang tid fra ny viden opdages/erkendes – til den omsættes nye produkter)

 

Innovationstyper

 

Schumpeter arbejder med 5 former for innovation:

 

Produkt innovation:

 • Introduktion af et nyt produkt forbrugerne ikke kendte tidligere.

 

Procesinnovation:

 • Introduktion af en ny produktionsmetode der ikke er prøvet før inden for branchen.
 • Handler om at forny eller forbedre arbejdsprocesser inden for produktion, administration og arbejdsprocesser.
 • Foregår internt i virksomheden eller mellem virksomheder

 

Markedsinnovation:

 • Introduktion af et nyt produkt på et marked hvor virksomheden ikke har været til stede før.
 • Eks: produkter til hospitalssektoren der nu også sælges til private f.eks blodtryksmålere

 

Råvarerinnovation:

 • Udnyttelse af nye typer råvarer eller halvfrabrikata.
 • Eks: nedbrydelige emballagetyper for at skåne miljøet.

 

Organisatorisk innovation:

 • Nye måder at organisere virksomheden på.
 • Medarbejdere kan få nye funktioner
 • Ledelsesformen kan ændres
 • Udvikle eller ændre virksomhedskulturen

 

Vær opmærksom på:

Schumpeters fem innovationsformer er stadig aktuelle MEN:

 • Begrebet: Produktinnovation er udvidet til at omfatte:
 • Produktinnovation – handler om nye produkter eller produkter med nye egenskaber
 • Serviceinnovation: ses hos SKAL, banker og sygehuse mv, der arbejder med at forbedre deres services