Forretningsplaner

Forretningsplaner

”Nystartede virksomheder overlever ikke de første 5 år”

Årsag:

 • For få kunder
 • Entreprenøren kan ikke leve af forretningsideen
 • Utilstrækkelig styring af likviditeten
 • Virksomheden opnår ikke finansiel støtte fra bank eller investor
 • Manglende kompetencer og vilje i ledelsesteamet

En forretningsplan er:

 • Et redskab til at vurdere den nuværende og fremtidige situation for en

organisation og dens omgivelser. Et eksempel kan være affiliate marketing som f.eks. hjemmesiden barberblader.dk

 • Et redskab til at beskrive de langsigtede og kortsigtede mål for

organisationen baseret på ovenstående vurdering.

 • Et redskab til at fastlægge passende guidelines for handlinger for at nå

kort- og langsigtede mål.

En forretningsplan er:

 • Et skriftligt dokument, der beskriver entreprenørens eller

entreprenørteamets mission og mål

 • Nødvendig, hvis virksomheden skal søge finansiering af planlagte aktiviteter. (Banker, sparekasser og investorer forlanger et skriftligt dokument før de vil låne penge ud)

Den indeholder:

 • Strategiske elementer
 • Kort- og langsigtede mål for virksomheden
 • En handlingsplan for hvordan disse mål omsættes til handling

Computergenereret alternativ tekst: Forretningsplaner 3 eksempler på indhold og rækkefølge i en forretni splan Schuit (1987) Lrroiširow & B’n (2UO9O5’T jtartvaekst.dklfo ingsplan Resume Resume Baggrundsoplysninger Baggrund og Formål Virksomheden og dens ledelse Resume Mål Produkter og services ldegrundlag Markedsanalyse Marked og konkurrenter Personlige ressourcer og mål Udvikling og produktion Konkurrencestrategi for virksomheden Produktet/ydelsen Marketing Salg Markedsbeskrivelse Finansielle planer Produktion Salg og markedsføring Organisation og ledelse Prognose og finansielle data Organisering af virksomheden Ejerskab Krav til Finansiering Udvikling of virksomheden Kritiske risici og problemer Kontrol med virksomhedens aktiviteter Budgetter Opsummering og konklusion Bilag Finansiering Bilag ventuelle bilag 19-01-2015 Allan Ekstrón© 5

I vores tilfælde foreslås:

www.startvaekst.dk/forretningsplan

Fordi:

 • Muligt at arbejde videre med en række elementer

(Download og udfyld efter behov)

 • Entreprenørteamet kan/skal tage de dele med i forretningsplanen, de finder relevante, og som de kan begrunde.

Udarbejdelse:

Afgørende at kunne beskrive:

 • Hvilken pain vil man løse?
 • Hvordan kan den virksomhed man vil starte op, fremstille og tilbyde value proposition (produkt eller service), som matcher kundens pain?
 • Hvilket kundesegmentet er villig til at betale for value proposition?
 • Hvor mange er der i kundesegmentet?
 • Hvor mange vil være villige til at købe virksomhedens produkt?