Diffusion

Diffusion

Joseph A. Schumpeter, (Joseph Alois Schumpeter)

 

3 faser til Innovation

 • Invention (Ide, opfindelse, skitse, model, eller nyt forbedret produkt/system/proces)
 • Innovation (gøre ting der allerede er gjort på en ny måde, incl salg af det første eks. Af prod/service)
 • Diffusion

Diffusion:

 • Diffusion er den proces, hvorigennem en innovation er kommunikeret gennem bestemte kommunikationskanaler over tid blandt medlemmer af et socielt system
 • Everett M. Rogers

 

PLC-kurven (Produkt Life Circle)

Teknologiske S-kurve

Opsummering af tal for afsætning giver en S-formet kurve.

Eks: når fladskærms TV afløser   TV med billedrør

Brud: når et produkt afløser et nyt

 

Adaptanter

 • Personer der vælger at anvende (købe) en ny innovation

Kan inddeles i 5 kategorier:

 • Innovatører àPersoner præget af risikovillighed, accepterer at ikke alt lykkes
 • Tidlige tilsluttere àOpinionsledere – typisk yngre personer med høj social status
 • Tidlige flertal à Tager innovationen til sig efter markant længere tid – social status over gns.
 • Sene flertal à Tager innovationer i brug efter at flertallet har gjort det.
 • Efternølere àDe sidste til at tage innovationer i brug – er bundet af tradition og imod forandringer.

Kløft mellem visionære og pragmatikere

 • Kløften symboliserer at der er langt mellem disse to grupper, og det er her de fleste gode produkter dør/går tabt, og dermed ikke opnår den succes man havde forventet

Gæringsmodellen

Rodgers 6 faktorer til påvirkning og spredning af innovationer