Canvas Business Model

Forretningsmodel: Business Canvas Model

Computergenereret alternativ tekst: Forretningsmodellen .
Prtnee AktMtete, Væðdktore KundeaUoner Kunderne [
__ —
—
.—
Omkostninger
Indtægter
.-
———————.————
-
.-
-

 1. Forretningsmodel: Kunderne
 • Hvem skaber vi succes for?
 • Hvem er vores vigtigste kunder?
 • Hvad er vores kundesegmenter?

Eksempler:

 • Massemarked
 • Niche marked
 • Kundesegmenter
 • Kundepersona (Fiktiv beskrivelse af kunde)

Computergenereret alternativ tekst: Kunderne
vi værdi for? ________
1-Ivern er vores vigtigste kunder?
Hvad er vores kundesegmenter?
In
--
wo—
m-J--.-—

 1. Forretningsmodel: Værdifaktorer

De forskellige måder Jeres produkt eller ydelse opfylder behov og løser problemer på kaldes værdifaktorer. Beskriv de(n) vigtigste

 • Hvilke værdier skaber vi for kunderne?
 • Hvilke af kundernes problemer løser vi?
 • Hvilke af vores kunder opfylder vi?

Skaber vi f.eks. værdi i relation til:

 • Produktet/ydelsen er innovativ
 • Performance
 • Kundetilpasset
 • Den opgave Jeres produkt udfører
 • Design
 • Brand/status
 • Pris
 • Reducere kunders omkostninger
 • Reducere kunders risici
 • Brugervenlighed

Computergenereret alternativ tekst: Værdifaktorer
Hvilken værdi skaber vi for kunderne?
Hvilke af kundernes problemer løser vi?
Hvilke af vores kunders behov opfylder vi?
—
w

 1. Forretningsmodel: Vejen til kunderne

Via hvilke kanaler foretrækker vores kundesegmenter vi når dem?

 • Hvordan når vi kunderne i dag?
 • Hvordan hænger de forskellige veje sammen?
 • Hvilke veje fungerer bedst?
 • Hvilke veje er de mest kost-effektive

Checkpoints på vejen:

 • Opmærksomhed
  • Hvordan skaber vi opmærksomhed om vores produkter -og servides?
 • Hvordan bliver vi bedømt?
  • Hvordan hjælper vi kunderne med at bedømme vores værdifaktorer?
 • Købet
  • Hvordan gør vi det muligt, og nemt, for kunderne at købe vores produkt?
 • Levering
  • Hvordan leverer vi de enkelte værdifaktorer til kunden?
 • After sales
  • Hvordan kan kunderne få service og support efter købet?

Computergenereret alternativ tekst: Vejen til kunderne
Via hvilke kanaler foretrækker vores
kundesegmenter at vi når dem?
Hvordan når vi kunderne i dag’
Hvordan hænger de forskellige veje sammen?
Hvilke veje fungerer bedst?
Hvilke veje er de mest kost-effektive?
__— .—_- —--
————.———
v.b.’
————

 1. Forretningsmodel: Kunderelationer
 • Hvad er relationen mellem kunderne og os?
 • Hvilke relationer foretrækker vores kunder?
 • Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst?
 • Hvordan skaber vi, og vedligeholder vi relationer?
 • Hvordan påvirker vi kunderelationer værdifaktorer?

Eksempler:

 • Personlig betjening face to face
 • Web-baseret, e-handel
 • Web-baseret, Socialt netværk
 • Automatiseret service
 • Community af brugere/kunder

Computergenereret alternativ tekst: Ku nderelationer
Hvad er relationen mellem kunderne og os?
Hvilke relationer foretrækker vores kunder?
Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst?
Hvordan skaber vi og vedligeholder vi relationer?
Hvordan påvirker ku nderelationer værdifaktorer?
—.

 1. Forretningsmodel: Indtægter
 • Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig gerne betale for?
 • Hvor meget er kunderne villige til at betale?
 • Hvilke forskellige indtægtskilder er der?
 • Hvordan foretrækker kunderne at betale?
 • Hvor meget bidrager hver indtægtskilde til den totale omsætning?

Eksempler:

 • Produkt salg
 • Betaling for brug
 • Abonnement
 • Leje/leasing
 • Licens
 • Provision / Royalities
 • Serviceaftale

Faste priser:

Produkt egenskab afhængig

Kundesegmentafhængig

Volumen afhængig

Ikke faste priser:

Forhandling

Udbud

Computergenereret alternativ tekst: Indtægter
Hvordan we aider kunderne at b.tae?
Hvor meget bidrager hver Indtægtsklde til den totale omsætning?
——
___.s •
—
—
—
—

 1. Forretningsmodel: Resourcer

Ressourcer er det vigtigste vi har

Hvilke Ressourcer kræves af vores:

 • Værdifaktorer?
 • Kunderelationer?
 • Vej til kunderne?
 • Indtægtskilder?

Eksempler:

 • Fysiske (bygninger, butikker, biler, maskiner)
 • Intellektuelle (brands, rettigheder, data)
 • Menneskelige
 • Finansielle

Computergenereret alternativ tekst: Ressourcer
—
Hvilke Ressourcer kiæves af vores:
- værdifaktorer?
- kunderelationer?
- vej til kunderne?
- indtægtskilder?

 1. Forretningsmodel: Aktiviteter

Aktiviteter er det vigtigste vi gør

Hvilke aktiviteter kræves af vores:

 • Værdifaktorer?
 • Kunderelationer?
 • Vej til kunderne?
 • Indtægtskilder?

Eksempler:

 • Produktion: design, fremstilling
 • Problemløsning: konsulentydelser, service
 • Platform/netværk: fx eBay eller Apple App Store

Computergenereret alternativ tekst: Hvilke aktiviteter kræves af vores:
. værdifaktorer?
- kunderelationer?
- vej til kunderne?
- inna?qtskilder

 1. Forretningsmodel: Partnere

Hvem er vores vigtigste partnere:

 • Hvem er vores vigtigste leverandører?
 • Hvilke Ressourcer køber vi hos vores partnere?
 • Hvilke Aktiviteter udfører vores partnere?

Gode grunde til partnerskaber:

 • Optimering og økonomi
 • Begrænse risiko og usikkerhed
 • Indkøb af specifikke Ressourcer og Aktiviteter

Computergenereret alternativ tekst: Partnere
. vc,,, cl v..fl, v.s...aIc flli.cIc;
Hvem er vores vigtigste leverandører?
Hvilke Ressourcer køber vi ind hos vores partnere?
Hvilke Aktiviteter udfører voes partnere?

 1. Forretningsmodel: Omkostninger
 • Hvor er de vigtigste omkostninger i forretningsmodellen?
 • Hvilke Ressourcer er mest omkostningstunge?
 • Hvilke Aktiviteter er mest omkostningstunge?

Er forretningsmodellen mest afhængig af:

 • Lave omkostninger
  • (Stram omkostningsstruktur, lav salgspris som væsentlig værdifaktor, automatisering, outsorucing)
 • Værdiskabelse
  • (skabe værdi for kunderne, unikke værdifaktorer)
 • Faste omkostninger
 • Variable omkostninger

Computergenereret alternativ tekst: Omkostninger

Forretningsmodel: Arbejdsrækkefølge

Computergenereret alternativ tekst: Forretningsmodellen
L
Omkost
ninqer
Indtægter
.