Selskabsformer

Selskabsformer

 • Aktieselskab(A/S)
  • Begrænset hæftelse, hæfter kun med indskudt kapital
 • Anpartsselskab(ApS)
  • Begrænset hæftelse, hæfter kun med anpartskapital
 • Iværksætterselskab(IVS)
 • Enkeltmandsselskab
  • Personlig hæftelse
 • Interessentskab(I/S)
  • Solidarisk hæftelse
 • Andelsselskab(A.M.B.A)
  • Hæfter med begrænset ansvar, hæfter kun med indskudt beløb
  • Det er især inden for landbrugssektoren at man bruger denne metode