Finansiering med fremmed kapital

Kapitalomkostninger ved at annuitetslån

 • Der tilbagebetales med lige  store ydelser hvert termin
 • Renten er stor i starten og falder, mens afdrager stiger

 

 

 

Kapitalomkostninger ved stående lån

 • Her betales der ikke afdrag i løbetiden, som illustreret herunder

 

 

 

Kapitalomkostninger ved et serielån

 • Her betales der med et fast beløb i afdrag hver termin

 

 

Kapital omkostninger ved en kassekredit

 • En meget fleksibel finansieringsform
 • Trækket på kassekreditten kan til en hver tid tilpasses virksomhedens aktuelle finansieringsbehov

 

 

Kapitalomkostninger ved leverandørkredit

 • Ligeledes en fleksibel finansieringsform, da den løbende tilpasses virksomhedens indkøb af varer

 

Kapitalomkostninger ved leasing

 • Leasing betyder leje eller forpagtning
 • Man skelner mellem to former:
  • Operationel leasing
   • Når en producent eller sælger udlejer et aktiv direkte til brugeren af det pågældende aktiv
   • Her er det leasingselskabet der har vedligeholdelses- og risikoforpligtelse, hvor udlejeren så betaler de nødvendige forsikringspræmier
  • Finansiel leasing
   • Når et leasingselskab hos en producent eller en sælger anskaffer et aktiv, som leasingselskabet herefter udlejer til brugeren af aktivet
   • Her er udgifterne som udgangspunkt lavere end ved operationel leasing, da det ved finansiel leasing er brugeren der betaler omkostninger til forsikringspræmier og vedligeholdelse
 • Leasingselskaber vil fastsætte leasingafgiftens størrelse under hensynstagen til bl.a.
  • Det leasede aktivs kostpris
  • Leasingperiodens længde
  • Leasingselskabets risiko
  • Renteniveauets størrelse

 

 

Kapitalomkostninger ved factoring

 • Her overdrager en virksomhed sine kundetilgodehavender til et factoringselskab
 • En aftale kan fx indebære at factoringselskabet:
  • Finansierer de overdragne faktura, dvs. kunder, som virksomheden giver kredit til, finansieres kontant af factoringselskabet
  • Indkasserer ikke betalte fordringer, dvs. tager sig af rykkerprocedurer, morarenter, gebyrer etc.
  • Dækker virksomhedens kreditrisiko, dvs. hvis kunderne ikke kan betale deres regninger, er det factoringselskabet der løber hovedrisikoen, dog mod at tage et gebyr
  • Fører virksomhedens kundebogholderi, dvs. at de tager sig af indbetalings- og afregningsprocessen for virksomheden

 

 

Valg af fremmedfinansiering

 • Anlægskapitalbehov
  • Er en virksomhedsfaste ejendomme
  • Finansieres ofte af realkreditlån, banklån eller udlandslån
 • Driftskapitalbehov
  • Er fx en virksomheds varelagre
  • Finansieres ofte med leverandørkredit samt en kassekredit i et pengeinstitut
  • Ved importerede varer kan finansieringen dog også omfatte et udlandslån