Kapitel 08 – Forbrugeraftaler

Kapitel 8 handler om:

 • Forbrugeraftaleloven
 • Forbud mod uanmodet henvendelse
 • Forbud mod negativ aftalebinding
 • Fortrydelsesret
 • Aftaler indgået uden for forretningssted
 • Fjernsalg
 • Løbende aftaler – abonnementer
 • Urimelige aftaler
 • Internationale forbrugeraftaler

 

Forbrugeraftaleloven

En forbrugeraftale er en aftale der indgås mellem to parter, hvor den erhvervsdrivende indgår aftalen som led i sit erhverv, mens den anden part (forbrugeren) handler uden for sit erhverv, jf. Forbrugeraftaleloven § 2, stk. 1.

 

Beskyttelsespræceptiv – loven kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

 

Ved uenighed om aftaletype: Hvis den erhvervsdrivende påstår, at aftalen ikke er en forbrugeraftale, har den erhvervsdrivende bevisbyrden for sin påstand.

 

Forbud mod uanmodet henvendelse

En virksomhed må ikke uanmodet rette telefonisk eller personlig  henvendelse(dørsalg) til forbrugere på deres bopæl, arbejdsplads eller andre steder, hvor der ikke er almindelig adgang, hvis henvendelsen fra virksomheden har til formål at opnå en aftale med forbrugeren.

 

Undtagelser: Henvendelse må gerne ske, hvis det handler om:

 • Bestilling af bøger
 • Tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter
 • Formidling af og tegning af forsikringer
 • Tegning af abonnement på fx redningstjeneste eller sygetransport.
 • Til ikke kommercielle ting, som fx tv

 

Forbud mod uanmodet henvendelse(Telefonsalg)

Ved telefonslag om bestilling af bøger, abonnementer på aviser mv. skal forbrugeren ved hvert opkald have oplysning om:

 • Den erhvervsdrivendes identitet
 • Navnet på den person, som forbrugeren er i kontakt med
 • Telefonsælgerens forbindelse til den erhvervsdrivende
 • Det kommercielle formål med henvendelsen.

Den erhvervsdrivende skal huske at oplyse forbrugeren om retten til at frabede sig fremtidige henvendelser fra den erhvervsdrivende.
Robinson-listen: Virksomheden risikerer en bøde, hvis virksomheden henvender sig til en forbruger, der er tilmeldt Robinson-listen

 

Forbud mod negativ aftalebinding

 • En forbruger kan som udgangspunkt ikke blive bundet af en aftale ved sin passivitet.

 

 • Hvis en forbruger modtager en vare fra en virksomhed, som forbrugeren ikke har bestilt,
  og det ikke skyldes en fejl, kan forbrugeren beholde varen uden at betale for varen.

 

 • Det samme gælder for tjenesteydelser/arbejde som en gartner fx udfører, uden at forbrugeren har bedt om det.

 

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret: En ret for forbrugeren til at træde tilbage fra en aftale.

 

Hovedregel: Ingen fortrydelsesret i dansk ret

Undtagelse: Forbrugeren har 14 dages fortrydelsesret i:

 • Forbrugeraftaler indgået ved fjernesalg
 • Forbrugeraftaler indgået uden for forretningssted

 

Aftaler indgået uden for forretningssted

Aftaler der er indgået et andet sted, end der hvor den erhvervsdrivende har sin butik eller forretningssted, fx

 • Homeparties, salgsdemonstrationer under udflugter, udstilling/messe, marked.

 

Oplysningspligt: Den erhvervsdrivende har pligt til at give tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten samt navn og adresse på den person eller virksomhed over for hvem fortrydelsesretten kan meddeles.

 

Aftaler indgået ved fjernsalg(fx salg over nettet)

Der er tale om en fjernsalgsaftale når:

 1. Aftalen vedrører en vare eller en tjenesteydelse
 1. Aftalen indgås på afstand ved fjernkommunikation
 1. Aftalen indgås som led i et system for fjernsalg, fx via en hjemmeside

 

Den erhvervsdrivende skal give forbrugeren en række oplysninger på papir eller andet varigt medium, og de skal være klare og tydelige, herunder:

 • Oplysning om fortrydelsesret og hvordan udøves
 • Firmanavn og adresse
 • Den samlede pris, incl. moms, afgifter, ekstraomkostninger til fx levering
 • Betalings- og leveringsvilkår, aftaleperiode og opsigelsesvilkår
 • Garantier, reparations- og vedligeholdelsesservice

 

Hvis leveringstidspunkt ikke er aftalt

 • Levering skal ske senest 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren bestilte varen
 • Sker levering ikke inden udløbet af de 30 dage, og forsinkelsen er væsentlig for forbrugeren, kan forbrugeren hæve aftalen
 • Eventuelle forudbetalte beløb skal tilbagebetales til forbrugeren

 

14 dages fortrydelsesret – fra hvornår?

 • Hvis aftale om tjenesteydelse – beregnes fra aftalens indgåelse
 • Hvis flere varer der leveres enkeltvis – beregnes når den sidste vare er i forbrugerens fysiske besiddelse
 • Hvis flere varer der leveres i partier – beregnes fra det sidste parti er i forbrugerens fysiske besiddelse
 • Hvis varer leveres regelmæssigt over en periode – beregnes fra den første vare er i forbrugerens besiddelse
 • Hvis aftale om levering af vand, gas , elektricitet m.v. samt varer med digitalt indhold – beregnes fra aftalens indgåelse
 • Den dag, hvor forbrugeren har modtaget de oplysninger om fortrydelsesret mv., som det påhviler den erhvervsdrivende at give forbrugeren på papir eller andet varigt medium.

 

Hvis forbrugeren aldrig modtager besked om fortrydelsesret – retten til at fortryde udløber senest
12 måneder efter den dag forbrugeren modtog varen

 

Hvordan fortryder man?

 • Forbrugeren skal sende en utvetydig meddelelse, fx brev, e-mail – evt. standardfortrydelsesformular
 • Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb
 • Varen skal sendes tilbage inden 14 dage efter forbrugeren har meddelt fortrydelse
 • Omkostninger ved tilbagesendelse betales oftest af forbrugeren. Andet kan være aftalt.

 

Betingelser for at returnere varen

 • Forbrugeren bærer risikoen for varen
 • Hvis varen er taget i brug eller er blevet beskadiget og dermed værdiforringet. Forbrugeren skal betale for værdiforringelsen – forskellen på nypris og gensalgspris.
 • Forseglingen må ikke være brudt, hvis der er tale om varer som CD, DVD, IT programmer og lignende
 • Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale modtagne beløb senest 14 dage efter at den erhvervsdrivende har modtaget besked om fortrydelsen.

 

Opsigelse af løbende tjenesteydelser

Fx fitnessabonnement, avisabonnement

 

Hovedregel: Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af en vare eller tjenesteydelse med 1 måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter aftalen er blevet indgået.

 

Urimelige aftaler

 • Aftaleloven §§ 38a – 38d om forbrugeraftaler

 

 • Aftaler kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis aftalen vurderes som urimelig, og som stridende mod redelig handlemåde eller hæderlig forretningsskik
 • Hvis der er tvivl om indholdet af en aftale, fortolkes aftalen til fordel for forbrugeren

 

Internationale forbrugeraftaler

Forbrugeraftaler på tværs af landegrænser inden for EU:

 • Ved forbrugerkøb af varer og fjernslag inden for EU, er det loven i forbrugerens bopælsland som skal anvendes, uanset om der er aftalt noget andet