Kapitel 22 – Virksomhedsformer og hæftelse

 1. Hæfte for gæld og andre forpligtelser
 1. Enkeltmandsvirksomhed
 1. Interessentskab I/S
 2. Selskaber med indskudt kapital
 1. Kommanditselskab K/S

 1. Hæfte for gæld og andre forpligtelser
 • Fysisk person
 • Juridisk person, se fig. 22.1
 • Personlig hæftelse
  • Hæfter med hele formuen
 • Begrænset hæftelse
  • Hæfter kun med det man har indskudt
 • Solidarisk hæftelse, se fig. 22.2
  • Hvis en/flere ejere ikke kan betale, må den/de andre ejere betale i stedet
 • Pro rata hæftelse
  • Man hæfter kun for en hvis procentdel, eller et hvis beløb
 • Direkte hæftelse
  • Hvis en virksomhedsejer hæfter direkte for virksomhedens gæld, kan kreditor kræve betalings af virksomhedsejeren uden først at rette kravet mod virksomheden
 • Indirekte hæftelse
  • Indirekte hæftelse betyder modsat, at kreditor først skal rette kravet mod virksomheden eller selskabet og forsøge at få det til at betale gælden

Figur 22.1

Computergenereret alternativ tekst: Aktionærerne ¡ Aktieselskabet Skrædderne A/S
Fysiske personer:
Juridisk person:
Anna
Britta Carla
Skræddeme A/S
Fig. 22.1 Et aktieselskab, hvor de fysiske personer er ejerne/aktionærerne og den juri-
diske person er aktieselskabet.

Computergenereret alternativ tekst: lnteressentskab med 3 interessenter
Kreditor
(Banklån 300.000 kr.)
Rengøring I/S
Interessent i
Interessent 2
Interessent 3
Fig. 22.2 Oversigt over eferforholdene ¡ et interessentskab, I/S.

 1. Enkeltmandsvirksomhed
 • Kun én ejer
 • Ejer hæfter personligt og ubegrænset
 • De fleste virksomheder i Danmark drives på denne måde
 • Ejer risikerer hele sin personlige formue

 1. Interessentskab I/S
 • Flere ejere til samme virksomhed
 • Ejere kaldes interessenter
 • Der kan være to eller flere interessenter
 • Interessenterne kan være fysiske eller juridiske personer
 • Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og – solidarisk for virksomhedens gæld
 • Interessenterne bør indgå en interessentskabskontrakt

 1. Selskaber med indskudt kapital
 • Iværksætterselskaber (IVS), Anpartsselskaber (ApS) og – aktieselskaber (A/S) kaldes kapitalselskaber
 • Kapitalkrav:
 • IVS: 1 kr.
 • ApS: 50.000 kr.
 • A/S: 500.000 kr.
 • Hæftelse er begrænset til den indskudte kapital
 • Kapitalselskabets øverste myndighed er -generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse eller tilsynsråd
 • Bestyrelse/tilsynsråd ansætter direktion, som er den daglige ledelse

Figur 22.3

Computergenereret alternativ tekst: Oversigt over ledelsesstrukturen i Kaffemollen A/S
Poul
Fritz
Bestyrelse
Direktion
Havnen ApS
Kaffemollen A/S
Aktiekapital 500.000 kr.
Generalforsamling
Fig. 22.4 Oversigt over ledelsesstrukturen i Kaffemøllen NS.

 1. Kommanditselskab A/S
 • Ofte et investeringsselskab
 • To forskellige typer deltagere:
 • Komplementarer
 • Kommanditister
 • Komplementarer hæfter personligt, ubegrænset og -solidarisk
 • Kommanditisternes hæftelse er begrænset til indskuddet

Figur 22.5

Computergenereret alternativ tekst: Oversigt over de forskellige virksomheders hæftelsesformer
. Personlig Begrænset Solidarisk
Virksomhedsf orm
hæftelse hæftelse hæftelse
Enkeltmandsvirksomhed x
lnteressentskab (IIS) x x
Anpartsselskab (ApS) x
Aktieselskab (AIS) x
Kommanditselskab (KIS)
a. Komplementarer x x
b. Kommanditister x
Fig. 22.6 Oversigt over de forskellige virksomheders hæftelsesformer.