Kapitel 18 – Kreditaftaler

 1. Hvad er en kreditaftale?
 2. Sikkerhed i kreditkøb
 3. Misligholdelse af kreditaftaler
 1. Købers indsigelse i kreditaftaler

 • Formålet med kreditaftaleloven er at beskytte forbrugeren og gøre prisen på lån og kreditter gennemskuelig

 1. Hvad er en kreditaftale
 • Kreditgiver og forbruger
  • Kreditkøb
  • Lån
  • Kredit
 • Kreditgiver, forhandler, forbruger
  • Oprindeligt trepartsforhold, se fig. 18.2
  • Efterfølgende trepartsforhold, se fig. 18.3
  • Fritstående lån

Kreditvurdering og oplysningspligt

 • Kreditgiver skal undersøge forbrugerens kreditværdighed
  • Har forbrugeren økonomi til at betale lånet tilbage?
 • Kreditgiver har oplysningspligt før kreditaftalen indgås
  • Det skal være let for forbrugeren at gennemskue vilkårene for lånet/kreditten
  • Overholdes oplysningspligten ikke, kan kreditgiver ikke kræve alle kreditomkostninger betalt

1.4 Fortrydelsesret

 • Forbruger kan fortryde kreditaftalen i 14 dage efter:
  • Aftalen er indgået eller
  • Forbrugeren har fået alle oplysninger
 • Fortrydelse betyder, at forbrugeren skal betale det lånte beløb tilbage inden 30 dage
 • Forbrugere skal betale renter for perioden

 1. Sikkerhed i kreditkøb
 • Kreditkøb – henstand med betaling af en vare
 • Kreditgiver ønsker sikkerhed for at pengene betales -senere
 • Kreditgiver må ikke tage underpant men kan i stedet tage ejendomsforbehold
 • Har kreditgiver alligevel taget underpant, er pantet ugyldigt

2.2 Ejendomsforbehold

 • Ejendomsforbehold betyder, at kreditgiver kan tage varen tilbage, hvis køber ikke overholder betalingerne
 • Kreditgiver med ejendomsforbehold er beskyttet:
  • Køber må ikke sælge varen
  • Køber må kun pantsætte varen med respekt af ejendomsforbeholdet
  • Købers andre kreditorer kan kun få udlæg i varen med respekt af ejendomsforbeholdet

Formkrav til ejendomsforbehold:

 • Aftalt senest ved varens overgivelse
 • Købspris mindst 2.000 kr.
 • Aftalen må ikke være en del af en kontoaftale
 • Udbetaling på mindst 20 % i forbrugerkøb

Hvis alle betingelser ikke er opfyldt, er ejendomsforbeholdet ugyldigt.

 1. Misligholdelse af kreditaftale
 • Misligholdelse betyder, at køber ikke overholder betingelserne om betaling
 • Forbrugeren skal være i kvalificeret misligholdelse før kreditgiveren kan reagere
 • Kreditgivers misligholdelsesbeføjelser er:
  • Kræve hele gælden betalt med det samme
  • Tage varen tilbage
  • Få udlæg i varen
 • Har kreditgiver fået ejendomsforbehold i varen, skal varen som udgangspunkt tages tilbage til fuld og endelig afgørelse

 1. Købers indsigelser i kreditaftaler
 • Er varen mangelfuld kan køber fx kræve afslag i prisen og fratrække beløbet i restgælden
 • Indsigelser om mangelfuld vare kan også gøres gældende overfor kreditgiver i oprindeligt trepartsforhold og efterfølgende trepartsforhold
 • Køber kan ikke gøre indsigelser om varens mangler gældende overfor kreditgiver i et fritstående lån, se fig. 18.6