Kapitel 12 – Forbrugerkøb

Kapitel 12 handler om:

 • Levering og risikoovergang
 • Sælgers misligholdelse
 • Købers misligholdelse

 

Købeloven om forbrugerkøb

Forbrugerkøb:

 • Et køb, som en forbruger foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv.
 • Varen skal hovedsageligt bruges privat

 

Ufravigelige regler:

Reglerne i købeloven om forbrugerkøb, kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

 

Beskyttelsespræceptiv: dvs. loven ikke kan fraviges til skade for den svage part, i dette tilfælde forbrugeren, aftaler i strid med lovens beskyttelsespræceptive regler er simpelt hen ugyldige.

 

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med at virksomhederne – overholder forbrugerretlig lovgivning

 

Levering og risikoovergang

Købeloven – To typer levering

 

Afhentningskøb: Køber henter den solgte vare hos virksomheden

 • Risikoovergang: Sælger har risikoen for varens forringelse og hændelige undergang, indtil varen er overgivet til køber, og køber har fået varen i sin besiddelse

 

Forsendelseskøb: Sælger sender varen til køber, og varen er leveret når den er kommet i købers besiddelse

 • Risikoovergang:  Sælger har risikoen for varens forringelse og hændelige undergang, under hele transporten og helt frem til det tidspunkt varen er i købers besiddelse

 

Fordringshavermora

Forbrugeren har pligt til at tage imod varen

 

Hvis sælger ikke kan levere, på grund af købers forhold, er det fordringshavermora.

 

Sælger har i situationen:

 • Omsorgspligt
 • Salgsret
 • Salgspligt

 

Sælgers misligholdelse

Sælger kan misligholde aftalen på tre måder:

 • Forsinkelse med levering
 • Levering af en vare med mangler
 • Retlige mangler – vanhjemmel

 

Sælgers forsinkelse(købers misligholdelsesbeføjelser)

Køber kan vælge at:

 • Fastholde købet og forlange levering
  • Ikke hvis force majeure-situation
 • Tilbageholde købesummen indtil levering er sket
 • Hævet købet, hvis:
  • forsinkelsen er af væsentlig betydning for køber
  • der ikke leveres inden ny frist
  • Hvis der ikke sker levering inden rimelig tid fra køber har reklameret
 • Kræve erstatning for økonomisk tab

 

Mangler ved det solgte

Mangel: Kvalitetsmangel eller kvantitetsmangel(forkert mængde)

 

Hvad er en mangel ?

Læs købelovens § 75a og § 76

 

Udtryk som ”købt som beset”, eller ”købt som den er og forefindes” …holder IKKE

 

Mangler ved det solgte – reklamation

2 måneder: Køber skal reklamere senest 2 mdr. efter manglen er opdaget

Den absolutte reklamationsfrist er 2 år efter køber fik varen overgivet

 • Formodningsreglen: Hvis manglen viser sig inden 6 mdr. efter leveringen, formodes manglen at have været tilstede på leveringstidspunktet – køber skal ikke bevise noget
 • Manglen viser sig i tiden efter de 6 mdr.: Her skal køber bevise, at manglen var der på leveringstidspunktet

 

Mangler ved det solgte – købers misligholdelsesbeføjelser

Køber kan vælge at:

 • Fastholde købet og forlange levering
  • Sælger har pligt til at af
  • Køber kan forlange omlevering
  • Køber kan forlange forholdsmæssigt afslag/prisnedslag
  • Tilbageholde købesummen indtil levering er sket
 • Hæve købet, hvis manglen er væsentlig
 • Kræve erstatning for økonomisk tab

 

Købers misligholdelse

Købers forpligtelser:

Betale til tiden

Hvis køber ikke betaler til tiden, kan sælger:

 • fastholde købet og forlange betaling
 • hæve købet, hvis forsinkelsen er væsentlig
  • !NB Sælger kan ikke forlange det solgte tilbage, hvis der er leveret – kreditkøb
 • Kræve erstatning for økonomisk tab
 • Tilbageholde det solgte, indtil der sker betaling

 

Købers forpligtelser:

Modtage varen

Hvis købers forhold bevirker, at sælger ikke kan levere, er der fordringshavermora.

Sælger har:

 • Omsorgspligt
 • Salgsret
 • Salgspligt