Kapitel 11 – International procesret og privatret

Kapitel 11 handler om:

Sager der opstår mellem parter fra forskellige lande

 • Hvor skal sagen føres – værneting?
 • Hvilket lands lov skal bruges, når sagen skal løses?

1. Hvor skal sagen føres – værneting? – Sagsøgte har bopæl/hjemting i EU/EFTA

Domsforordningen

Domme og andre retsafgørelser afsagt af en domstol i EU, anerkendes i de andre medlemsstater

Hovedregel: Sagen skal føres der hvor sagsøgte har sit hjemting

Alternative værneting:

Opfyldelsesværneting

Deliktværneting

Filialværneting

Ufravigelige værneting:

 • Forbrugeraftaler – der hvor forbrugeren bor
 • Forsikringsaftaler – der hvor forsikringstageren bor
 • Individuelle arbejdsaftaler – der hvor den ansatte bor

 1. Hvilket lands lov skal bruges, når sagen skal afgøres?

Internationale løsørekøb

Lovvalgslov for internationale løsørekøb (LKBL)

Hovedregel: Loven i sælgers bopælsland

 • Undtagelse 1: Sælgers forretningssted, hvis bestillingen/accepten fra køber er modtaget der
 • Undtagelse 2: Købers bopælsland, hvis bestillingen/accepten fra køber er modtaget der, fx via en agent

! NB LKBL Gælder ikke i forbrugerkøb

Kontraktretlige forpligtelser (KKV)

Romkonventionen

 • Gælder i forbrugerkøb og handelskøb
 • LKBL har forrang og gælder forud for KKV – dvs. hvis begge konventioner kan bruges, når der skal vælges lovgivning, er det reglerne i LKBL der ”vinder”

 • Tilknytningsmomentet – bruge loven i det land, hvor har aftalen størst tilknytning, eller formodes at have størst tilknytning
 • Forbrugeraftaler – loven i forbrugerens land, hvis

Sælger har markedsført sig i forbrugerens bopælsland, eller

Sælger har taget imod bestillingen i forbrugerens bopælsland