Kapitel 10 – Internationale køb

Kapitel 10 handler om:

 • CISG
 • International aftaleindgåelse
 • Internationale køb
 • Sælgers forpligtelser og misligholdelse
 • Købers forpligtelser og misligholdelse

CISG – International købelov

CISG – Convention of International Sales of Goods Act – formål bl.a.

 • At fremme international handel gennem brug af ensartede regler
 • Alle skal kunne handle på lige vilkår, uanset virksomheden kommer fra et land med en stærk økonomi eller svag økonomi

Ratificeret/tiltrådt af 79 lande – se bogen side 142

CISG er deklaratorisk(kan fraviges)

CISG bruges ikke ved handel i de nordiske lande

CISG skelner ikke mellem genuskøb og specieskøb

CISG anvendes:

 • Hvis begge parter kommer fra lande, som har ratificeret CISG
 • Hvis internationale privatretlige regler peger på at CISG skal bruges

CISG handler om handelskøb

International aftaleindgåelse

Tilbud bindende:

Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud allerede når det er kommet frem (DK aftaleret skal det komme til kundskab)

Tilbagekaldelse af tilbud:

Tilbagekaldelse kan ske helt frem til det tidspunkt, hvor tilbudsmodtager har sendt sin accept

Tilbud uigenkaldeligt:

Et tilbud kan være uigenkaldeligt. Hvis der er fastsat en acceptfrist, kan tilbuddet ikke tilbagekaldes.

Afslag på et tilbud:

Et afslag på et tilbud, får virkning når det kommer frem.

Accept af tilbud:

En accept er rettidig, hvis den er kommet frem in fristens udløb – eller inden rimelig tid, hvis der ikke er fastsat en acceptfrist.

Tilbagekaldelse af accept:

Tilbagekaldelse af en accept skal komme frem senest samtidig med at selve accepten kommer frem.

Internationale køb – Levering og risikoovergang

Risikoen for varen overgår fra sælger til køber når levering er sket

Hvornår er der leveret?

 • Forsendelseskøb – ved overgivelse til første fremmede fragtfører (FFF) – se fig. 10.3
 • Afhentningskøb – når køber har afhentet varen hos sælger, og har fået varen i sin besiddelse på det aftalte tidspunkt

INCOTERMS 2010 – klausuler der kan være aftalt

Klausuler om:

 • Levering/risikoovergang
 • Fordeling af udgifter til transport

Se oversigt over klausuler i fig. 10.4 side 146

Sælgers forpligtelser

 • Levere varen til tiden
 • Overgive de dokumenter der vedrører varen
 • Overdrage ejendomsretten til varen
 • Levere varen uden fejl og mangler

Sælgers misligholdelse – forsinkelse

Køber kan:

 • Fastholde købet og evt. give en ekstra frist for levering
 • Hæve købet hvis det er en væsentlig misligholdelse (”væsentlig” se art. 25 side 149)

Køber skal reklamere inden rimelig tid

Sælgers misligholdelse – mangler ved varen

 • Mangels bedømmelsen – tidspunktet for risikoovergang
 • Sælger skal levere rette mængde og kvalitet
 • Købers undersøgelsespligt
  • Køber har pligt til at undersøge varen hurtigst muligt
 • Køber skal reklamere inden rimelig tid
  • Den absolutte reklamationsfrist er 2 år

Køber kan:

 • Fastholde købet
  • Forlange omlevering
  • Forlange afhjælpning
  • Kræve et forholdsmæssigt afslag
 • Hæve købet
  • Væsentlig misligholdelse
  • Sælger ikke overholder frist for omlevering/afhjælpning
  • Erstatning hvis økonomisk tab

NB! Sælger er fri for ansvar ved force majeure

Købers forpligtelser

 • Købesummens betaling
  • Betalingstid og rigtige pris
 • Tage imod varen som aftalt, og/eller sørge for at sælger -kan levere
  • Fordringshavermora er misligholdelse efter CISG
  • Sælger har omsorgspligt, salgsret og salgspligt

Købers misligholdelse

Sælger kan:

 • Fastholde købet og forlange betaling, fx give en yderligere frist for betaling
 • Hæve købet hvis væsentlig misligholdelse
 • Erstatning ved økonomisk tab (undtagelse force majeure)

Bonus:

Remburs: En speciel(og sikker) måde at handle på, der involverer to banker

Et sæt af dokumenter der udstedes mellem sælgers bank og købers bank

En sikker betalingsmåde, som traditionelt har været brugt