Grammatik

Adjectives/tillægsord

 

 1. En stavelse: – er/est
 2. Tre stavelser eller mere: more/most
 3. To stavelser: more/most

Undtagen: -er/-le/-ow/-y = er/- est

 1. Se evt. i ordbøger

 

 

Adjektiver/tillægsord – Falsk komparativ

Eksempel – komparativ:

 • Jeg er bedre til matematik end du er.
 • I am better at maths than you are.

Her har man noget/nogen at sammenligne med, derfor bruges 2. grad, i dette tilfælde better(good – better – best),

 

Eksempel – falsk komparativ

 • Jeg blev inviteret til en bedre middag.
 • I was invited to a very good dinner.

Problemet her er, at man ikke her noget at sammenligne med, derfor kan man ikke på engelsk sige better, man er i stedet nødt til at bruge 1. grad, som er good

 

I nogle tilfælde kan man godt bruge 2. grad ved falsk komparativ

 • Major
 • Superior
 • Elderly

 

 

Biord, ofte -ly

Tillægsord, spørg med to be

 

One som støtteord

 • På dansk bruges adjektiver/tillægsord bruges ofte som substantiver/navneord
 • Den blinde havde nytte af sin førerhund
 • Kan sjældent oversættes til engelsk
 • I stedet kan man:

 

 1. Der skal normalt bruges støtteord efter
  • The only one who loves me is my dog(den eneste , der …)
  • The dead man/woman was burried the same day(den døde blev …)
  • His sisters were the only one who knew(de eneste, der …)
  • (One thing, man, woman etc.) bruges som erstatningsord for et substantiv, som har været nævnt eller er underforstået

 

 1. Bemærk:
 • The rich
 • The poor
 • The old
 • Alle disse er flertal, og kan bruges når det fx gælder alle rige
 • Bemærk dog at the accused(den anklagede) og the deceased(den afdøde) også kan bruges om en enkelt person

 

 1. Nogle få adjektiver/tillægsord kan bruges som ægte substantiver/navneord(flertal, genitiv etc.)
 • Blacks and whites lived in seperate districts
 • Coloured in France are often discriminated

 

 

Adjektiver/adverbium – tillægsord/biord

Hvordan kender man forskel på dem?

Eksempler:

 1. A nightingale is a beautiful bird

Beautiful = tillægsord, som lægger sig op af et navneord(bird)

 

 1. The nightingale sings beautifully

Beautifully = et biord, som lægger sig op af et udsagnsord(sings)

 

 1. He lived in a terribly big house

Terribly = biord, som lægger sig til et tillægsord(big)

 

 1. He knits awfully well

Awfully = et biord, som lægger sig op af et biord(well)

 

Regler:

 

 • Tillægsord lægger sig til navneord (kan dog også lægge sig til stedord)
 • Biord kan lægge sig til:

 

 • Et udsagnsord
 • Et tillægsord
 • Et andet biord
 • En hel sætning

 

Eksempler

Biord til udsagnsord: The employees work efficiently

 • Efficiently = biord
 • Work = udsagnsord

Biord til tillægsord: They are really efficient

 • Efficient = tillægsord
 • Really = biord

Biord til biord: They work really efficiently

 • Efficiently = biord
 • Really = biord

Biord til hel sætning: Naturally they are very well paid

 • Biord = naturally

 

Tillægsord:  Biord:
Good Well
Hard Hard
Lively  
Lovely  
Silly  
Ugly  
Jolly  
Friendly  

Eksempel:

 • Hun tale livligt
 • She spoke in a lively way

 

Substantivernes(navneordenes) flertal

 1. Normalt tilføjes -s:

Leg – legs

 1. Hvislelyde(s, x, z, sh, ch) -es:

Glass – glasses

 1. Ved -0 -> -es:

Hero – heroes

 1. Ved -y -> -ies:

Baby – babies

 

Uregelmæssige

 1. Ved -fe -> ves:

Calf – calves

 1. Man – men

Woman – women

 

 

Logisk flertal

Many people lost their lives in the flood

The children finally made up their minds

As the author writes in lines 9 to 10

We have opposing views on the question of immigration

 

På engelsk – større logisk overensstemmelse imellem forskellige led i en sætning fx, subjekt og objekt:

 • She is seven and a half years old
 • She jogs one and a half miles every morning

 

Husk:

He could not do it himself

They could not do it themselves

 

Pas på ved opslag i ordbog

Opslag: “at tage sig selv i nakken”

Ordbog: “pull oneself together”

Men: The two men pulled themselves together

 

 

A piece of advice – utællelige substantiver/navneord

Dansk tællelige:

 • Råd
 • Møbler
 • Oplysning(er)
 • Rente(r)
 • Held
 • Penge
 • Nyhed(er)

 

Engelsk utællelige:

 • Advice
 • Furniture
 • Information
 • Interest
 • Luck
 • Money
 • News

 

Da disse ord ikke kan tælles kan man:

 • Ikke sætte dem i flertal, dvs. ikke sætte (s) på
 • Ikke bruge a(n), one, two, osv.
 • Ikke bruge andre ord der forudsætter at ordet kan tælles, fx many few, these, those, they

 

Men man må gerne bruge

 • The, this, that, it, any, some, much, more, little

 

 

Husk, verbet skal altid stå i ental efter disse 7 ord

Eksempler:

 • The money is here
 • The news is not all bad

 

For at gøre ordene tællelige på engelsk må du indføje et tælleligt ord/udtryk, fx

 • A piece of
 • A bit of
 • A stroke of

Eksempel

 • I still miss 3 pieces of information
 • A stroke of luck saved my life
 • We need a bit of luck now, don’t we
 • One item of news was important for the police

 

Problembørn(ord som både kan tælles og ikke kan tælles, dvs. de kan være begge dele)

  – a + a
(et) arbejde Work A job
(et) brød Bread A loaf
(et) træ Wood A tree
(et) fremskridt Progress A step forward

 

 

Genitiv/ejefald – laves ved hjælp af apostrof + s

 

Regler:

Ord, der ikke i forvejen ender på -s tilføger ‘s

Fx:

 • The girl’s bicycle
 • The men’s clothes

 

Ord, der i forvejen ender på -s, tilføjer kun ‘

Fx:

 • The girls’ last hope
 • Dickens’ famous house

 

 

Apostrof-genitiv bruges ved

 

 • Personer

 

My mother’s new hat

 

 

 • Højerestående dyr(store prægtige eller kloge dyr)/kæledyr

 

The cat’s paws

 

 

 • Tidsangivelser

 

A hard day’s work

Two weeks’ holiday

 

 

 • Ofte ved lande

 

Austria’s wine export has suffored by the recent scandal

 

 

 • Stedsbetegnende

 

Will you go down to the grocer’s for me?

(her tænkes på beskæftigelsen og adressen, ikke manden personligt)

 

NB:

Its (genitiv) = dens

It’s = it is

 

 

Genitiv kan også dannes ved hjælp af OF

The wheels of the car fell off

The windows of the new factory where broken

 

OF-konstruktionen bruges ved

 

 • Ting

 

The top of the tree

The growth of industry

 

 

 • I andre tilfælde af forståelsesmæssige årsager

 

Henry is the son of the artist whom I told you about

 

Bemærk også specielt den følgende brug(definerende og forbindende)

 

 • Ved mål, mængde, antal

 

A box of cigars

A glass of milk

Two pounds of sugar

 

 

 • Ved fællesnavn + egenavn

 

The town of York

The Kingdom of Spain the Island of Malta

Men ikke ved:

The river Thames

Lake Ontario

 

 

 • Ved årstider/datoer

 

The spring of 1988

3rd June(læses: the third of June)

Men ikke ved:

The year 1988

March 1989

 

 

Genitiv/ejefald

The girl’s back (ental)

The girls’ back (flertal)

 

 

+/- ubestemte artikel (a/an – en/et)

Bruges på engelsk:

 

Én ud af en mængde

Fx

 • He is a capitalist
 • I love to smoke a pipe
 • Take a seat, please
 • He used to have a beard

 

 

 • Nationaliteter

 

I’m a Dane

She’s a mexican

 

 

 • Stillingsbetegnelser:

 

She is an engineer

He is a secretary

Men: He is head oh this school – fordi der kun er én rektor

He is president – igen, fordi der kun er en præsident

 

 

 • Religion/ideologi:

 

He is a Protestant

She is a Marxist

 

Husk:

Foran ord, der i udtalen begynder med en vokal:

 • An artist
 • An hour

Foran ord, der i udtalen begynder med en konsonant:

 • A pipe
 • A yellow box
 • A European

 

 

Relative Pronominer/henførende stedord

 • Who
 • Which
 • Whom
 • Whose

= der/som

 

Regler

 

 • Menneske/Person = who

 

Fx: This is the boy who caught the thief

x        o

 

 • Dyr/Ting = which

 

Fx: This is the dog which won the 1st prize

x        o

 

Hvis det relative pronomen stå som objekt/genstandsled i sætningen, bruges om:

Mennesker/Person = whom

Fx: Here’s the girl whom I was talking about

Δ       x  o

Dyr/Ting = Which

Fx: Here’s the house which we thought of buying

Δ       x        o

 

Bemærk, at det relative pronomen kan udelades(som på dansk), når det står som objekt i sætningen

 

 

Regel

Hvis det relative pronomen skal stå i genitiv bruges om:

 • Menneske/Person = whose

Fx: This is the writer whose novel has sold over a million copies

 • Dyr/ting = whose

Fx: This is the book whose name I couldn’t remember

 

NB: Whose = hvis

 

Skema

  Person Ting/dyr
Grundled Who Which
Genstandsled Whom Which
Genitiv Whose Whose

 

Faldgruber

 1. Alt hvad = all that

 

 1. Den, (som) = the one who

De, (som) = those who

Det, (som) = what, fx “What made me do it was…”

 

 1. When/where

When = tid, føre tilbage til tid, fx “At a time when everybody was outside”

Where = sted, føre tilbage til et sted, fx “In the house where the accident took place”

 

 1. –> Which viser tilbage, fx ” He was standing at the edge of the cliff, which was dangerous”

<– What viser frem, fx “And what is worse, he fell down”

 

 1. Den mand som…

På dansk benyttes demonstrative pronominer

På engelsk

The man who…

Fx the old hag…

 

 

Relative pronominer – side 80, Problembarnet “that”

“That” bruges om mennesker/dyr/ting

Men kun i bestemmende relative sætninger

Fx I only want to marry a man (who)/that loves me

 

He is the only man that/(who) can help us

Man kan ikke kun sige “He is the only man”, man mangler det sidste, og kan derfor ikke sætte et komma

 

The dress that/(which) I wanted to buy had been sold

Igen kan man ikke bare sætte komma efter dress og buy, da man har brug for det i midten for at forstå det hele, altså er det i midten ikke en indskudt sætning

 

Så husk, aldrig sæt komma foran that

 

Hvis man er i tvivl om man kan bruge that, så bare brug who eller which

 

 

Præposition(forholdsord) + that – aldrig i livet!

Dvs. forholdsord må aldrig stå foran that

 

Fx

He was unhappy about that he failed his exam

 

Du har 3 muligheder for at UNDGÅ præposition + that sætning:

 

 

 • Du kan udelade præposition

 

Hun var overrasket over, at forældrene ville betale =

She was surprised that the parents would pay

 

Præpositioner kan ofte udelades efter substantiver:

Ingen tvivl om, at = no doubt that

Ingen ide om, at = no idea that

Og adjektiver:

Bange for, at = afraid that

Ked af, at = sorry that

Overrasket over, at = surprised that

 

 

 • Du kan indføje the fact mellem præpositionen og that:

 

Han rejste til Kina til trods for, at han ikke kendte sproget =

He went to China in spite of the fact that he didn’t know the language

 

Denne mulighed bør kun bruges, når det er nødvendigt

The fact kan selvfølgelig kun bruges, hvis det, der følger efter, er en kendsgerning. Alf efter indholdet kan der bruges idea/possibility/chance/risk etc.

 

 

 • Du kan aflive that-sætningen ved at lave verballeddet om til en ing-form

 

De forlod restauranten uden at tjeneren bemærkede det =

They left the restaurant without the waiter(‘s) noticing it

 

Denne løsning er ofte tung, ret formel

 

Obs: det er ingen løsning at udelade that!

 

 

Udvidet tid

Det man gør nu og her, man er i færd med noget

Består af: to be + inform

(is, are, was, were)

Fx

 • They are laughing

 

Bruges mest i nutid og datid

Fx

 • We are cleaning the house
 • He was lokking for a friend

 

Regler

 1. Handling som er eller var i gang på et bestemt tidspunkt(noget som har en vis udstrækning, som ikke varer ved)
 1. Noget der foregår lige nu og her/aktion
  • Fx, “You are writing”
 1. Hvis man har to ting der foregår parallelt/foregår på samme tid
  • Fx, “I am talking and you are listening”

 

 

 

Simpel tid/almindelig tid

Det man normalt bruger/gør

Regler

 1. Noget vanemæssigt
  • Fx, “He is late every day”
 1. En kendsgerning
  • Fx, “You are clever”
 1. En enkeltstående handling
  • Fx, “You only die once”

 

Både simpel tid og udvidet tid kan kombineres

 • Når en handling afbryder en anden handling
 • Fx, “When the teacher entered the room, the students were wrestling on the floor”

 

 

Udvidet tid: to be + ingform

Regler:

 1. Her og nu
  • Fx: I am painting the wall
 1. To parallelle forløb
  • Fx: I am walking and you are following me
 1. Én handling afbryder en anden
  • Fx: uHe was eating when i called him

 

 

Aktiv/passiv

Aktiv:

 • The student defeats the master

x               o

Passiv

 • The master is defeated by the student

x          o-o

 

To be + kort tillægsform (is, are, was, were)

 

På dansk

 • Kagen bliver spist af hunden
 • Kagen spises af hunden
 • Begge er passiv

 

The cake…

  Passiv Aktiv
Nutid Is eaten eats
Datid Was eaten ate
Før nutid Has been eaten Has eaten
Før datid Had been eaten Had eaten
Fremtid Will be eaten Will eat

 

Hem/hvad der udfører handlingen angives med by i en passiv sætning

 • Dvs. by er når vi har en person
 • Er der i stedet tale om et materiale benyttes of

By = person

Of = materiale

 

The sausages were made by the butchers children

 • Dvs. børnene har lavet den

 

The sausages were made of the butchers children

 • Dvs. ingrediensen de er lavet af er børnene

 

 

 

Side 67 +/- bestemte artikel (med eller uden the)

Eksempel

 • She went up to London by bus
  • – artikel/ingen “the”
  • Her tænkes på funktionen “en bus”, ligemeget hvad det er for en bus
 • Sometimes she missed the bus
  • + artikel/+ “the”
  • Her er der tale om en konkret bus

 

Dvs.

+ the = bestemt/konkret

– the = funktion/abstrakt

 

Regler gælder ved:

 1. Transportmidler (bus, train, plane)
 1. Institutioner (school, hospital, church)
 1. Forskellige andre ord med lignende dobbelt brug (fx table, bed, town, class)
 1. Ved tidsangivelser (winther, summer, fall, spring, dawn, night, morning, osv.)
  • Fx
  • Spring is early this year
  • The spring of 1985
 1. Måltider (fx dinner, breakfast, lunch)