Eksamen/terminsprøve

Delprøve 1 – Grammatik, 1 time

Delprøve 2 – Skriv A eller B, 4 timer

A, er altid enten et manuskript eller et essay

Typisk med nogle små klip

B, er altid enten et analytic essay af fx novelle, tale eller artikel

Typisk en tekst

Gå ind og se på hvad der er interessant at tage med

Husk at tage yours faithfully med

Brug fejlstøvsugeren

Fejlfinding, eksempler

 • Kongruensfejl
 • Biord -> tillægsord

Tillægdsord -> biord

 • Forkert tid
 • Forkert henførende stedord
 • Der skal være ejefald
  • Dvs. der skal tilføjes apostrof s
 • Forkert ordstilling
  • På engelsk er der næsten altid ligefrem ordstilling
   • Medmindre der er tale om et spørgsmål, så kan man finde på at vende om på det
  • Derfor vil fejlsætningerne ofte stå som omvendt orstilling
 • Forholdsord og that må aldrig stå ved siden af hinanden
 • Der er visse verber som altid skal efterfølges af en -ing form
  • Se fejlstøvsugeren, den indeholder en liste med disse ord
  • Se tricky verb patterns
 • Passiv – aktiv
 • Simpel tid eller udvidet tid

Find ud af hvad er fejlen, og hvad skal det rettes til

Tekst

 • Minimum 3 citater – gerne flere
  • Citater i kursiv
 • Husk henvisning
 • Husk at runde af, konklusion
 • Skriv citater i gåseøje(” “) + kursiv + lav henvisning(fodnote)

 • Husk det hedder she tells us, ikke bare she tells
 • Husk -s i 3. persons ental
 • Slå forholdsord efter i ordbogen
  • Angry at
  • To me

Til breve/Mail

Dato, med stort og ikke punktum, fx

10 June 2012

Husk start med: dear

Mrs. = gift

Miss = ugift

Ms. = dækker begge to

Mand = Mr.

Husk -ingform i den sidste sætning

Husk evt. am/pm, hvis der står noget med klokken

pm = past midday

am = after midnight

-ly = som regel biord (dog nogle enkelte gange også tillægsord)

Typiske ting til eksamen

 1. Ordklasser
 2. Verbets tider + do-omskrivning(hvordan laver man en do-omskrivning)
 3. Simpel/udvidet tid
 1. Passiv/aktiv
 2. Tillægsord/biord, hænger måske lidt sammen med ordklasser
 3. Ejefald, skal der apostrof s på eller ej, eller of-konstruktion
 4. Henførende stedord (who, which, whom)
 5. Ordstilling
 6. Kongruens (is, are, grundled, flertal)
 7. Forholdsord + that, forholdsord + infinitiv(to have, to jump osv.)