1960’erne

1960’erne

 1. Beskriv 1960’ernes samfund

Samfundet var i højkonjunktur, de glade 60’ere.

Fuld beskæftigelse, stigende lønninger og større efterspørgsel efter forbrugsvarer.

Den øgede industrialisering gjorde at folk flyttede til byerne(urbanisering), hvor parcelhuse og boligblokke skød op.

 

 1. Hvilke fordele havde velstanden?

Den almene borger fik råd til ting som bil, køleskab, fjernsyn, støvsuger, charterrejser osv. Ting der vel øgede levestandarden.

Folk kunne udleve deres drøm om at eje egen bolig.

 

 1. Hvilke de negative konsekvenser har velstanden for mennesket?

Folk bliver mere materialistiske.

Nogle mente at det moderne liv med forbrugsgoder kunne føre til en tomhedsfølelse og/eller mangel på identitet.

Folk følte sig fremmedgjorte.

 

 1. Forklar hvad fremmedgørelse betyder?

Når man ikke føler sig godt tilpas i sin hverdag, og ikke oplever en sammenhæng i tingene, altså føler man sig fremmed for sig selv og sin omverden. Man føler sig isoleret eller mangler engagement i sit liv.

Kan også opstå hvis man får en følelse af magtesløshed over for sin situation.

 

 1. Hvordan skrev man i 1960’erne?

Der var to stilarter:

Modernistisk, forfatterne satte spørgsmålstegn ved materialismen, ensrettetheden og hele meningen med livet. Dvs. de satte spørgsmålstegn ved den måde man oplevede verden på.

Realistisk, forfatterne skrev med fokus på, hvordan det nye samfund, miljø og vaner påvirkede menneskets dagligdag. Altså satte de spørgsmålstegn ved den måde man levede i verden på.

 

Fælles for dem var oplevelsen af det fremmedgjorte menneske og en kritik af det rutineprægede forbrugersamfund.   

 

 1. Hvad kendetegner den litterære retning ’nyrealisme’?

Realistiske tekster som omhandler den konkrete og genkendelige virkelighed.

Emnerne er især fremmedgørelse, ensomhed og tidens ændringer i familieformer og boligformer.

Beskæftiger sig med den nye middelklasse som vokser frem i 1960’erne.

Har fokus på hvordan der moderne liv påvirker mennesker psykologisk og socialt.

 

 1. Hvilke tanker og ideer kom frem i ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne?

Livet skulle ikke bare være rigt i økonomisk forstand, det skulle også være rigt på oplevelser og mening.

De unge vendte sig imod deres forældres regelrette og ensformige liv, og forsøgte i stedet at leve alternativt og realisere sig selv. Derved gjorde de op med tidligere tiders normer og forventninger.

Man troede på fred, fri kærlighed og det socialistiske samfund. Alt lige fra seksualitet til stoffer og musik skulle være frit.

Flippere, hippier, blomsterbørn og politisk revolutionære

 

 

Klaus Rifbjerg

 • Modernistisk
  • Det er blevet os pålagt
 • Realistisk
  • Den kroniske uskyld(roman)
  • Badeanstalten

 

Fra realisme til nyrealisme

 

Forfatterne vil skrive

 • Realistisk
 • Forståeligt
 • Vedkommende
 • Krisen i kernefamilien
 • Kønsroller
 • De nye mellemlag(middelklasse)
 • Nye livsproblemer
 • Livet i forstæderne
 • Utroskab
 • Konebytning
 • Kedsomhed

 

Overordnet

 • Centralt tema
  • Fremmedgørelse
   • Når mennesket føler at det ikke har indflydelse på sit eget liv, men lader sig føre af ydre faktorer
  • Anonymisering

 

Repræsentanter for nyrealismen er forfattere som

 • Anders Bodelsen
  • “Signalet”
  • Nye mellemlagsrealisme
 • Christian Kampmann
  • “Løsrivelsen”
  • Skildrer strandvejsmiljøet som han selv stammer fra
  • Fx romanserien Familien Gregersen
  • Skriver om og kommer fra fine/gamle familier
  • Kampmann: udvikling fra familiefar til homoseksuel
  • Skrev om ændrede normer for seksualmoral
 • Martha Christensen
  • Socialrealisme
  • Psykologiske personbeskrivelser
 • Leif Panduro
 • Tv-dramatik, “et godt liv”