Virksomhedens stærke og svage sider

Kap 4 virksomhedens stærke og svage sider

Strategisk planlægning, udarbejdelse af et integreret sæt handlinger, der er udformet, så virksomheden opnår varige konkurrencefordele, som sikrer virksomhedens eksistens

 • Strategisk planlægning er en proces, hvor virksomheden tager sine mål og sit idégrundlag op til overvejelse

To nøgleord:

 • Integreret sæt af handlinger, betyder at de pågældende handlinger er nøje koordineret
 • Varige konkurrencefordele, er konkurrencefordele som konkurrenterne har svært ved at efterligne

Styringsniveauer, virksomhedens markedsføring finder sted på flere niveauer:

 • Strategisk styring, fokuserer på virksomhedens langsigtede udvikling/mål(2 år og derover), overordnet styring af virksomhedens markedsføring, ledelsesniveau(bestyrelse, direktion)
  • direktionen(direktør, bestyrelse)
  • Langsigtede beslutninger, 2 – 5 år
 • Taktisk styring, her arbejdes der med at udarbejde konkrete planer for hvordan virksomheden på kort sigt kan realisere dens mål, planlægningshorisonten er her på 1-2 år, chefniveau
  • Chefniveau(mellemledere)
  • Beslutninger fra 1 måned – 2 år
 • Operativ styring, her arbejdes der med planlægning af det daglige arbejde, den daglige drift
  • Daglig drift(dag – dag beslutninger)

Planlægningshorisont, er den tidshorisont/den tid som man har planlagt

Idé(mission), virksomhedens idé(mission) er det bærende element, idéen fortæller hvad en virksomhed vil på markedet, og fortæller på en kortfattet måde, hvilke behov og ønsker hos kunden virksomheden vil dække, og hvordan den vil gøre det.

 • Virksomhedens overordnede retningslinjer for virksomhedens aktiviteter
 • Virksomhedens tilbud til kunden
 • Det er vigtigt den adskiller sig fra konkurrentens

En god idé formulering er:

 • Kortfattet, formuleret på 2-4 linjer
 • Behovsdækkende, fortæller hvilke behov og ønsker der skal tilgodeses hos kunden
 • Rummer et særpræg, særpræget er vigtigt for at differentiere(adskille) sig fra konkurrenten
 • Bæredygtig, dvs. at den skal være attraktiv for kunderne 

Når virksomedens idé skal udarbejdes, arbejdes der med følgende spørgsmål:

 • Hvad er vores forretning
 • Hvem er vores kunder
 • Hvad er vigtigt for vores kunder
 • Hvordan vil vores forretning udvikle sig
 • Hvordan vil vi gerne have vores forretning skal være

 

Værdikæden

 • en analyse af virksomhedens interne forhold
 • værdikæden fortæller hvilke aktiviteter der skaber værdi for kunden

Den forenklede værdikæde:

Up-stream                                                                Down-stream

Up-stream

 • Produktudvikling
 • Produktion

Down-stream

 • Markedsføring og salg
 • Servicen

Produktlivscyklus(PLC), product life cycle, er den livscyklus som de fleste produkter gennemløber, og følger man et produkts salg vil det følge et bestemt forløb, de faser den omfatter:

 • Introduktion, her hvor man introducerer produktet til forbrugerne, der bliver her brugt mange penge på markedsføring, og det giver endnu ikke ret meget afsætning, da det kan være svært at få folk til at købe det
  • Nyt produkt, nyudviklet
  • Høj investering i produktion/markedsføring
  • Kunderne løber en risiko enten økonomisk eller socialt
 • Vækst, nu begynder folk kende til produktet og købe produktet, man oplever øget salg, øget afsætning, og indtjeningen når i denne fase sit højeste niveau
  • Kraftig stigning i afsætningen
  • Opstår konkurrence/nye udbydere
  • Trendsættere køber
 • Modning, kunderne kender nu allerede til produktet(det har ikke længere nyhedens interesse), mange kunder har måske allerede købt det, og det er nu man skal investere i nyt, udvide
  • Afsætningen stagnerer
  • Produktet har mistet nyhedens interesse
  • Konservative forbrugere køber
  • Kraftig markedsføring
 • Nedgang, nu falder salget kun, kunderne begynder at købe konkurrenternes produkter, og det går ned ad bakke
  • Afsætningen og indtjeningen falder
  • Udbydere(konkurrenter) trækker sig her ud af markedet

Alternative PLC-forløb, PLC modellen bliver kritiseret for ikke at forløbe ens ved alle produkter, nogle alternative måder er

 • Et produkt der stiger relativt hurtigt, og langsomt falder
 • Et produkt der stiger hurtigt og falder hurtigt, en dille
 • Et succesrigt produkt, der bliver ved med at stige stødt

Kundegrupper, i de forskellige faser

 • Innovatorer, er først til at købe alt
 • Tidlige acceptanter, finder sig hurtigt til rette med det nye produkt
 • Tidlig majoritet, er interesseret i produktet, men vil ikke løbe den store risiko, hvis produktet bliver et flop
 • Sen majoritet, køber produktet når det er almindeligt i befolkningen
 • Efternølere, køber produktet når det er billigt, og på vej ud af markedet

SWOT analyse, har til formål at analysere virksomhedens stærke/svage sider og muligheder/trusler

SWOT står for

 • Strengths
 • Weaknesses
 • Opportunities
 • Threaths

Interne forhold, omfatter de forhold virksomheden selv har indflydelse på

 • Stærke sider
 • Svage sider

Eksterne forhold, omfatter de forhold som virksomheden ikke har indflydelse på, dvs. forhold fra omverdenen

 • Muligheder
 • Trusler

Virksomhedens IT-strategi

 1. Trin, her bruger virksomheden udelukkende internettet til informationssøgning og til e-mails
 1. Trin, her benytter virksomheden internettet til køb og salg samt online markedsføring
 1. Trin, her benyttes internettet til e-business

E-business, den samlede mængde af elektroniske arbejdsgange, som understøtter virksomhedens forretningsgange, ved e-business kan:

 • Kunden kan bestille et produkt online
 • Kunden modtager en ordrebekræftelse online
 • Kunden kan betale online

Lobbyister, medarbejdere der er ansat af virksomheder til at forsøge at påvirke de eksterne forhold, f.eks. har nogle virksomheder lobbyister der forsøger at påvirke folketinget eller EU-parlamentet.