Virksomhedens promotion

Computergenereret alternativ tekst: Anvendelse af markedskortets informationer
Spørgsmål
Kender Kender ikke
_ , _
Kender  OK Kender ikke  Mere reklame
I
Spørgsmål
I •. W ‘.. t - - -
OK Flere salgssteder
Indifferent  Mere reklame Indifferent Mere reklame
Forkaster  Forbedre Negativ Mere reklame/pristilbud!
produktet forbedre produktet